– Nettsida er for tida under ombygging

FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet.
Vi er eid av Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen.

Hva er Fousam?

Samhandling. Bakgrunn. Samarbeidsavtaler. Samarbeidsstruktur.

Forskning og innovasjon

Om forskning innen helse og samhandling. Tips til litteratur. Innovasjonsprosjekt.

Faglige nettverk

Faglige nettverk mellom kommune, helseforetak og høgskole.

Kurs og arrangement

Mer om våre kurs.

Publikasjoner og ressurser

Informasjonsmateriell. Verktøy. Maler.


Brukermedvirkning

Retningslinjer. Brukerbank. Brukermedvirkning.