FOUSAM sin logo

 – et felles nettsted for samhandling mellom kommuner og sykehus i Helse Fonna-regionen

Fagdag 25.mai 2023

Kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen

Fagdag 01.juni 2023

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet

Kurs 08.juni 2023

Lær å skape gode gruppetilbud og kurs for pasienter og pårørende

Kurs 19. og 20. september 2023

Kurs i Edinburgh-metoden og støttesamtaler

Kurs 25. og 28.september 2023

Hvordan bli en god formidler?

Illustrasjon av fire personer som samarbeider om et puzzlespill. Det skal illustrere FOUSAM

FOUSAM sin rolle er å fasilitere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av sykehus og kommuner der vi utvikler felles kultur, språk og verdigrunnlag. Teamet har lang og bred erfaring og kompetanse på veiledning, pedagogikk, practice development (PD) og ledelse og prosesstyring. Vi skal legge til rette for samskaping og kunnskapsbasert praksis i utvikling av helse- og omsorgstilbud.

Scroll to Top