FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet.
Vi er eigd av Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen.

Hva er Fousam?

Samhandling, bakgrunn, samarbeidsavtaler, samarbeidsstruktur

Forskning og innovasjon

Om forskning innen helse og samhandling. Tips til litteratur. Innovasjonsprosjekt.

Faglige nettverk

Faglige nettverk mellom kommune, helseforetak og høgskole.

Kurs og arrangement

Mer om våre kurs.

Publikasjoner og ressurser

Informasjonsmateriell, verktøy og maler.


Brukermedvirkning

Retningslinjer, brukerbank, brukermedvirkning.


Send oss din prosjektsøknad. Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad.