Velkommen til FOUSAM

FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet.
Vi er eid av Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen.