Velkommen til FOUSAM


Koronapandemien – slik påvirker det FOUSAM
FOUSAM tar myndighetens tiltak for å bekjempe viruset svært alvorlig, og støtter og følger anbefalingene som gis. Vi opprettholder aktiviteten som normalt så langt det er mulig i denne krevende tiden. Høstens aktivitet planlegges nå og vi håper å kunne invitere til fysiske samlinger i nær fremtid. Fagdager, kurs og arrangement vil likevel i stor grad gjennomføres digitalt i høst.  Er du samarbeidspartner eller bare interessert i våre aktiviteter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt