FOUSAM sin logo

 – et felles nettsted for samhandling mellom kommuner og sykehus i Helse Fonna-regionen

Kurs 17 og 20.april 2023

Hvordan bli en god formidler?

Fagdag 23.mars 2023

Hvordan oppdage og følge opp grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge?

Treningssamling med faglig påfyll 19.april 2023

Barn som pårørende

Fagdag 01.juni 2023

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet

Kurs 08.juni 2023

Lær å skape gode gruppetilbud og kurs for pasienter og pårørende

Fagdag 25.mai 2023

Kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen

Illustrasjon av fire personer som samarbeider om et puzzlespill. Det skal illustrere FOUSAM

FOUSAM sin rolle er å fasilitere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av sykehus og kommuner der vi utvikler felles kultur, språk og verdigrunnlag. Teamet har lang og bred erfaring og kompetanse på veiledning, pedagogikk, practice development (PD) og ledelse og prosesstyring. Vi skal legge til rette for samskaping og kunnskapsbasert praksis i utvikling av helse- og omsorgstilbud.

Scroll to Top