Akuttberedskap

Nettverk for akuttberedskap vart etablert som ein del av samhandlingsreforma, som ein av dei fyrste avtalane, og som vedlegg til overordna samarbeidsavtale.

Fagnettverk for akuttberedskap

Fagnettverk for akuttberedskap skal føre vidare og utvikle samarbeidet innanfor krise- og beredskap, og utvikle den akuttmedisinske kjeda.

Kontakt

Leiar: Sverre Kolbeinsen Lien, direktør i Klinikk for medisinsk service og beredskap, Helse Fonna
Kontaktperson: Sigrid Bøthun