Forfatternavn:Ellen

Barn som sitter på rekke og holder rundt hverandre

Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende?

Sammen med Barns Beste og forsker Trine Brun Kittelsen, inviterer vi dere barneansvarlige/kontaktpersoner i kommuner og helseforetak til felles fagdag. Hva er siste nytt i forskning? Hvordan kan vi bidra til mestring hos Barn som pårørende? Hvilke tilbud har vi i sykehus og kommuner? Vi ønsker å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i …

Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende? Les mer »

Ivrige kursdeltakere

Slik skaper du gode gruppetilbud for pasienter og pårørende

«En inspirerende,  lærerik og nyttig dag!» «Vi fikk nye verktøy, råd og tips som ble formidlet i en trygg setting og med en god porsjon humor.» Tilbakemeldingene var tydelige fra 25 deltagere på kursdag i helsepedagogikk, noen med lang erfaring som kursleder og andre på vei til å starte kurs. At både fagpersoner og brukerrepresentanter …

Slik skaper du gode gruppetilbud for pasienter og pårørende Les mer »

Jesper Saltvik Pedersen holder foredrag

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet

Dette var overskriften da rundt 50 fagpersoner og brukerrepresentanter møttes til felles fagdag på UNI-K tidligere denne uken. Det ble en spennende fagdag med variert program som ga både påfyll og inspirasjon.  Her var fokus på beslutningsstøtte til personer med utviklingshemming ved Sølvi Linde, musikk som helseressurs ved Olaug Sandve, seksuell helse ved Inger Lise …

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet Les mer »

Bilde av et spedbarn sin hånd som holder en voksen sin finger

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler 19. og 20. september 2023

-Bruk av EPDS og støttesamtaler for å fange opp nedstemthet i svangerskap og barseltid Dette kurset gir kunnskap om psykisk helse i svangerskap og barseltid, og hvordan man kan fange opp dette og gi støtte og hjelp til familien. Det vil gi praktiske ferdigheter i bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og gjennomføring av …

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler 19. og 20. september 2023 Les mer »

Akuttmottak

Velkommen til fagdag for kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen 25.mai 2023

NÅR Torsdag 25.mai kl. 09.00 – 13.30 med oppkopling fra kl 08.45 Fagdagen blir gjennomført på Teams. Best utbytte av dagen får en om ansatte fra samme arbeidssted er samlet i en gruppe, da kan en drøfte lokalt rundt hvert tema. Utstyr som kreves: PC med mikrofon og kamera. Det blir sending fra studio i …

Velkommen til fagdag for kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen 25.mai 2023 Les mer »

Illustrasjon

Kurs: Slik skaper du gode gruppetilbud/ kurs for pasienter og pårørende 8.juni 2023

Opplæring av pasienter og pårørende er en viktig og lovpålagt oppgave for helsepersonell. Forskning viser at opplæring i grupper oppleves som nyttig for deltagerne og har betydning for hvordan de mestrer hverdagen med helseutfordringer. Hensikten med dette kurset er at du blir tryggere i rollen som kursvert eller gruppeleder, og får mer kunnskap om opplæring …

Kurs: Slik skaper du gode gruppetilbud/ kurs for pasienter og pårørende 8.juni 2023 Les mer »

Illustrasjon - Barn som pårørende

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll 19. april 2023

Hvordan snakke med og om barn som pårørende? NÅR 19.april 2023 fra kl. 09.00 – 15.00 Sted: Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal MÅLGRUPPE For ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten, oppvekstsektoren og andre som møter barn som pårørende og deres foreldre. Deltakerne blir tryggere på å ha samtaler med foreldre og barn om det å være …

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll 19. april 2023 Les mer »

Arbeidsutvalget for faglig samarbeidsutvalg Helseberedskap

Tid for handling

Arbeidsutvalget i Faglig samarbeidsutvalg (FSU) oppfordrer de som ikke fikk med seg frokostseminaret i regi av Kommunenes sentralforbund og Spekter tar seg tid til å lytte her: Tid for handling! – Spekter Her får en høre viktige innspill fra Helsepersonellkommisjonen sin rapport og partnerne sine refleksjoner omkring utfordringene, både på nasjonalt og lokalt nivå. -Dette …

Tid for handling Les mer »

Scroll to Top