Nå er faglig samarbeidsutvalg (FSU) for helseberedskap også i gang

Mandag 26.september gikk startskuddet for nok et faglig samarbeidsutvalg. Denne gangen var det FSU Helseberedskap som skulle i ilden. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Bjørgene. […]

Bedre tverrfaglig innsats – Inspirasjons- og erfaringssamling 31.oktober 2022

– BTI modellen – en felles plattform for tidlig ogtverrfaglig innsats i vår region? NÅR Mandag 31. oktober 2022 kl. 09.30 – 15.30 Sted: Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund PÅMELDING Frist for påmelding 10.oktober 2022. Hver kommune kan ha med mellom minimum 5 og maksimum 10 deltakere. Samlingen er GRATIS! KONTAKT Bernt Netland, […]

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang

Tirsdag den 13.september så nok et faglig samarbeidsutvalg dagens lys. FSU psykisk helse og rus skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første […]

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang

Mandag 12.september gikk startskuddet for det faglige samarbeidsutvalget som skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune for pasientgruppen personer med flere kroniske lidelser.  Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede […]

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse

Denne fagdagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundtsamtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). NÅR Torsdag 25. august kl. 09.00 – 15.00 Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet MÅLGRUPPE Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenterog alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske […]

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler

FSU Barn og unge i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna arrangerer kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler. Kurset gir innføring i kartlegginggsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og hvordan tilby støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. NÅR Onsdag 9. november og onsdag 30. november kl. 09.00 -15.30 begge dager. Sted: Worum-bygget 2. etg. Karmsundgt 77, […]

Er det hjelp å få?

Flere barn og unge har fått økt behov for psykisk helsehjelp, og presset påtjenestene kan utfordre pasientsikkerheten, ifølge Ukom-rapport Brukerhuset i Helse Fonna-regionen i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune inviterer til åpent møte for ungdom, pårørende, frivillige foreninger av alle slag og ansatte i helse- og omsorgstjenestene på hele Haugalandet. Dato: 07.juni kl. 18:00 Sted: Lille […]