Dialogmøte 2023 (01.02.2023)

Korleis kan kommunar og spesialisthelsetenesta samhandle med, og om, personar med kjent risikoåtferd, som har behov for langvarige og koordinerte tenester? Målet med dialogmøte er å bli betre kjent med kvarandre sin kvardag og lovverket og rammer som styrer dei ulike tenestene. Eit anna mål er å få til betre samhandling med og rundt personar med …

Dialogmøte 2023 (01.02.2023) Les mer »