Barn og unges helsetjeneste

De som trenger hjelp og de som skal hjelpe barn og unge må forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvar. Slik kan vi skape et bedre og mer sammenhengende hjelpetilbud. Satsingen Barn og unges helsetjeneste, handler om nettopp dette. 

Brukere, kommuner og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å lage bedre tjenester til barn og unge. Sammen utvikler de forløp som gir kunnskapsbaserte faglige råd om hvordan en skal handtere alt fra den første uro til spesialisert behandling og hvordan fordele ansvar og oppgaver. Det er utvikla samhandlingsforløp for flere tilstandsbilder. 

Målet er å utvikle, forvalte og videreutvikle samhandlingsforløp for barn og unge under en felles paraply, både for psykisk og somatiske tilstander/ sykdommer og for habiliteringsfeltet. 

Barn og unges helsetjeneste er utfyllende til BTI satsingen som står for strukturen på oppfølgingen mens Barn og unges helsetjeneste står for de faglige anbefalingene. Begge satsingene er forankret i FSU barn og unge, og bidrar til utvikling av felles språk, kultur og forståelse hos både hjelpere og barn, unge og foreldre. 

Kontaktinformasjon:
Ester Espeset: ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no

Scroll to Top