Barn som pårørende

Vi er pålagt å ivareta barn som er pårørende til foreldre eller søsken som har psykisk eller fysisk sykdom, dette gjelder både i kommuner og inne i sjukehuset.

FSU barn og unge har et særskilt fokus på barn som er pårørende og har derfor etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, sjukehus og Ungdomsrådet i Helse Fonna HF.

Oppgavene er å:

  • Arrangere årlig fagdag
  • Arrangere årlig treffpunkt for fagansvarlige i sjukehus og kommuner
  • Ha oversikt på kontaktpersoner i kommunene
  • Utarbeide diagnoseuavhengige kurs for barn som pårørende

Kontaktinfo til arbeidsgruppa:

Nyttige linker: