Barn som pårørende

Vi er pålagt å ivareta barn som er pårørende til foreldre eller søsken som har psykisk eller fysisk sykdom, dette gjelder både i kommuner og inne i sjukehuset. 

FSU barn og unge har et særskilt fokus på barn som er pårørende og har derfor etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, sjukehus og Ungdomsrådet i Helse Fonna HF. 

Oppgavene er å:

  • Arrangere årlig fagdag 
  • Arrangere årlig treffpunkt for fagansvarlige i sykehus og kommuner 
  • Ha oversikt over kontaktpersoner i kommunene 
  • Utarbeide diagnoseuavhengige kurs for barn som pårørende 

Linn T Olaussen
Leder av gruppen og Fitjar kommune
liol@fitjar.kommune.no

Arnhild H. Lura
Barn som pårørande i Helse Fonna
arnhild.hosas.lura@helse-fonna.no

Siv Emberland
Ungdomsrådet i Helse Fonna
siv.emberland@haugnett.no 

Scroll to Top