Barn som pårørende

Vi er pålagt å ivareta barn som er pårørende til foreldre eller søsken som har psykisk eller fysisk sykdom, dette gjelder både i kommuner og inne i sjukehuset. 

FSU barn og unge har et særskilt fokus på barn som er pårørende og har derfor etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, sjukehus og Ungdomsrådet i Helse Fonna HF. 

Oppgavene er å:

  • Arrangere årlig fagdag 
  • Arrangere årlig treffpunkt for fagansvarlige i sykehus og kommuner 
  • Ha oversikt over kontaktpersoner i kommunene 
  • Utarbeide diagnoseuavhengige kurs for barn som pårørende 

Linn T Olaussen
Leder av gruppen
linn.therese.olaussen@bomlo.kommune.no 

Anne Kjersti Larsen 
Nestleder
anne.kjersti.larsen@helse-fonna.no

Laila Mørch
laila.morch@helse-fonna.no

Anne Birgitte Bødtker Ruus
anne.birgitte.bodtker.ruus@helse-fonna.no

Elin Grindheim Hovda
elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no

Torill Hauge Totland
torill.hauge.totland@haugesund.kommune.no

Siv Emberland
Ungdomsrådet i Helse Fonna
siv.emberland@haugnett.no 

Scroll to Top