Kategori: Kurs og arrangement

Hører de hva du sier?

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling INNHOLD Kjenne målgruppen • Ulike læringsstiler • Involvere publikum • Deg som formidler • Forskjell på formidling digitalt og fysisk Kontroll på nervene • Planleggingsverktøy • Improvisasjon • PowerPoint-presentasjon Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å arbeide med egen presentasjon. Vi håper kurset vil gi …

Hører de hva du sier? Les mer »

Fagdag: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende?

Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende? Vi inviterer til årlig felles fagdag om barn som pårørende. Denne gangen kommer KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet), Kreftomsorg Rogaland, FOUSAM og representanter fra kommunehelsetjenesten. Fokus for årets fagdag er samhandling i møte med barn som pårørende. Hvordan snakke med og om barn som pårørende? Hvilke …

Fagdag: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende? Les mer »

Samhandlingsdag med fokus på barn og unge!

Sammen om barn og unge i Helse Fonna – regionen Velkommen til årets samhandlingsdag med tema barn og unge med komplekse vansker og behov for sammensatte tjenester Tid: Onsdag 10.april kl 09 – 15Sted: Quality hotell Maritim, HaugesundMålgruppe: Ledere og sentrale ressurspersoner i tjenestene for barn og unge i kommuner og foretak. Maks deltakere per …

Samhandlingsdag med fokus på barn og unge! Les mer »

Bilde av et spedbarn sin hånd som holder en voksen sin finger

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler 19. og 20. september 2023

-Bruk av EPDS og støttesamtaler for å fange opp nedstemthet i svangerskap og barseltid Dette kurset gir kunnskap om psykisk helse i svangerskap og barseltid, og hvordan man kan fange opp dette og gi støtte og hjelp til familien. Det vil gi praktiske ferdigheter i bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og gjennomføring av …

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler 19. og 20. september 2023 Les mer »

Akuttmottak

Velkommen til fagdag for kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen 25.mai 2023

NÅR Torsdag 25.mai kl. 09.00 – 13.30 med oppkopling fra kl 08.45 Fagdagen blir gjennomført på Teams. Best utbytte av dagen får en om ansatte fra samme arbeidssted er samlet i en gruppe, da kan en drøfte lokalt rundt hvert tema. Utstyr som kreves: PC med mikrofon og kamera. Det blir sending fra studio i …

Velkommen til fagdag for kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen 25.mai 2023 Les mer »

Illustrasjonsbilde

Sammen om barn og unges psykiske helse – Samhandlingsdager 6. og 8. mars

NÅR Stord 6. marsHaugesund 8.mars Barn og unges helsetjeneste er en felles satsing på tvers av kommuner og sykehus og er forankret i Faglig samarbeidsutvalg barn og unge. I mars møtes ledere og sentrale nøkkelpersoner i kommunene sammen med BUP, til samhandlingsdager på Haugalandet og i Sunnhordland/ Hardanger- regionen. De skal se på hvordan samarbeidet …

Sammen om barn og unges psykiske helse – Samhandlingsdager 6. og 8. mars Les mer »

Et barn med en gul boblejakke sett bakfra

Fagdag: Hvordan oppdage og følge opp grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge (23.mars 2023)

Mellom 30-50% av alle seksuelle overgrep mot barn blir utført av andre barn og unge under 18 år. Omtrent 1/3 av disse igjen har en kognitiv funksjonsnedsettelse. Både de som blir utsatt, og de som utøver, trenger å få vurdert deres behov for ulike tiltak for å forebygge nye overgrep. Tiltakene kan være rettet mot …

Fagdag: Hvordan oppdage og følge opp grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge (23.mars 2023) Les mer »

Scroll to Top