Felles fagdag for barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende 23. november 2022

Vi ønsker alle barneansvarlige i Helse Fonna og kontaktpersoner for Barn som pårørende i kommunene i regionen, velkommen til felles fagdag! Her ønsker vi å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i feltet. NÅR Onsdag 23.november 2022 Klokkeslett: 10.00 – 15.00 Sted: Auditoriet, Haugesund sjukehus Gratis lunsj Ingen tok ansvar for meg, jeg var […]

Bedre tverrfaglig innsats – Inspirasjons- og erfaringssamling 31.oktober 2022

– BTI modellen – en felles plattform for tidlig ogtverrfaglig innsats i vår region? NÅR Mandag 31. oktober 2022 kl. 09.30 – 15.30 Sted: Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund PÅMELDING Frist for påmelding 10.oktober 2022. Hver kommune kan ha med mellom minimum 5 og maksimum 10 deltakere. Samlingen er GRATIS! KONTAKT Bernt Netland, […]

Ny mulighet! – Kurs i formidling 12. og 15. desember

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling INNHOLD Kjenne målgruppen • Ulike læringsstiler • Involvere publikum • Deg som formidler • Forskjell på formidling digitalt og fysisk Kontroll på nervene • Planleggingsverktøy • Improvisasjon • PowerPoint-presentasjon Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å arbeide med egen presentasjon. Vi håper kurset vil gi […]

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse

Denne fagdagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundtsamtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). NÅR Torsdag 25. august kl. 09.00 – 15.00 Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet MÅLGRUPPE Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenterog alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske […]

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler

FSU Barn og unge i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna arrangerer kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler. Kurset gir innføring i kartlegginggsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og hvordan tilby støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. NÅR Onsdag 9. november og onsdag 30. november kl. 09.00 -15.30 begge dager. Sted: Worum-bygget 2. etg. Karmsundgt 77, […]

Er det hjelp å få?

Flere barn og unge har fått økt behov for psykisk helsehjelp, og presset påtjenestene kan utfordre pasientsikkerheten, ifølge Ukom-rapport Brukerhuset i Helse Fonna-regionen i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune inviterer til åpent møte for ungdom, pårørende, frivillige foreninger av alle slag og ansatte i helse- og omsorgstjenestene på hele Haugalandet. Dato: 07.juni kl. 18:00 Sted: Lille […]

Samfunnet – En viktig arena for recoveryprosesser!

VIKTIG DIGITAL KONFERANSE OM RECOVERY I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 28.APRIL 2021 Konferansen er en videreføring av arbeidet som startet i regionalt læringsnettverk om utvikling av Recoveryorienterte tjenester for psykisk helse og rus. Hovedforeleser er professor Ottar Ness. Han vil holde to aktuelle foredrag;I: «Vi vet at folk som deltar, og opplever at de har mulighet til […]