Digital lunsjundervisning – dette ønsker vi mer av!

av Sølvi Heimestøl, rådgiver FOUSAM «Tidsbesparende fagutvikling» «Matnyttig samling» «Fikk lyst til å lære mer om hjertesvikt» «Case er en fin måte å lære på». Slik kommenterte deltagerne den digitale lunsjundervisningen i regi av nettverket for Kommunale ØH døgntilbud og FOUSAM. Det er ikke første gangen nettverket prøver seg digitalt, i april gjennomførte de 2 […]

Velkommen til 2-dagers kurs i digital formidling

Vi har opplæring og kurs som aldri før via Teams, Zoom, Skype og Join!Målet med dette kurset er å gjøre DEG tryggere på formidling via digitale kanaler og øke din  formidlingsglede. Kurset er for deg som er ansatt eller er brukerrepresentant  i spesialist- og kommunehelsetjenesten og som ønsker å bli bedre formidler. MÅLGRUPPE Ansatte og […]

Samfunnet – En viktig arena for recoveryprosesser!

VIKTIG DIGITAL KONFERANSE OM RECOVERY I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 28.APRIL 2021 Konferansen er en videreføring av arbeidet som startet i regionalt læringsnettverk om utvikling av Recoveryorienterte tjenester for psykisk helse og rus. Hovedforeleser er professor Ottar Ness. Han vil holde to aktuelle foredrag;I: «Vi vet at folk som deltar, og opplever at de har mulighet til […]

Midler til nytt samhandlingsprosjekt

Helsedirektoratet lyste i november ut tilskuddsordningen Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Karmøy kommune tok initiativ til å søke og Interkommunal Samhandlingskoordinator fikk har hatt ansvaret for å utforme søknaden som et samarbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune og Helse Fonna foretak. Prosjektet er planlagt som en pilot i 2021 for å utvikle […]

Faglege nettverk, ein viktig del av samhandlings-strukturen vår

 «Sjølv om vi er små kvar for oss, så ser vi at vi er ein del av eit større system og utgjer ein forskjell for pasienten.»   Kommunal representant i fagnettverksmøte hausten 2020 Når representantar for brukarane og fagpersonar  frå kommunar og føretak møtes, er fokuset å finne gode løysingar for pasientar og pårørande.  Fagpersonane […]

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig»

Utspillet kommer fra en av representantene i Helse Fonna sitt ungdomsråd. Som en del av fagnettverket Barn og unge, opprettet FOUSAM tidligere i år en egen ressursgruppe for å samhandle bedre om å ivareta barn og søsken som er pårørende. Hensikten med ressursgruppa er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling. Ressursgruppa består av representanter fra […]