Kategori: Nye publikasjoner

Bedre tverrfaglig innsats – Inspirasjons- og erfaringssamling 31.oktober 2022

– BTI modellen – en felles plattform for tidlig og tverrfaglig innsats i vår region? NÅR Mandag 31. oktober 2022 kl. 09.30 – 15.30 Sted: Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund   PÅMELDING Frist for påmelding 10.oktober 2022. Hver kommune kan ha med mellom minimum 5 og maksimum 10 deltakere. Samlingen er GRATIS!   …

Bedre tverrfaglig innsats – Inspirasjons- og erfaringssamling 31.oktober 2022 Les mer »

Ny mulighet! – Kurs i formidling 12. og 15. desember

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling INNHOLD Kjenne målgruppen • Ulike læringsstiler • Involvere publikum • Deg som formidler • Forskjell på formidling digitalt og fysisk Kontroll på nervene • Planleggingsverktøy • Improvisasjon • PowerPoint-presentasjon Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å arbeide med egen presentasjon. Vi håper kurset vil gi …

Ny mulighet! – Kurs i formidling 12. og 15. desember Les mer »

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang

Tirsdag den 13.september så nok et faglig samarbeidsutvalg dagens lys. FSU psykisk helse og rus skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første …

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang Les mer »

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang

Mandag 12.september gikk startskuddet for det faglige samarbeidsutvalget som skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune for pasientgruppen personer med flere kroniske lidelser.  Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede …

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang Les mer »

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse

Denne fagdagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundtsamtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). NÅR Torsdag 25. august kl. 09.00 – 15.00 Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet MÅLGRUPPE Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenterog alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske …

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse Les mer »

Recovery ressursbase får midler fra Statsforvalteren

Nå jubler de ansatte i prosjekt Recovery ressursbase for at prosjektet fortsatt får midler fra Statsforvalteren til å videreføre oppdraget i samhandlingsfeltet. Samarbeidspartnere i kommunene har sendt gledeshilsen og Ørjan Fredlund som er avdelingsleder ved ROP i Karmøy kommune er glad for at en har enda et år til å forankre prosjektet som har hatt …

Recovery ressursbase får midler fra Statsforvalteren Les mer »

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll

Hvordan snakke med og om barn som pårørende? NÅR Onsdag 19.oktober 2022 kl. 09:00 – 15:00. Sted: Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal MÅLGRUPPE For alle som i sin jobb møter barn som har foreldre eller søsken med sykdom eller rusrelaterte helseutfordringer. Deltakerne blir tryggere på å ha samtaler med foreldre og barn om det å …

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll Les mer »

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler

FSU Barn og unge i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna arrangerer kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler. Kurset gir innføring i kartlegginggsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og hvordan tilby støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. NÅR Onsdag 9. november og onsdag 30. november kl. 09.00 -15.30 begge dager. Sted: Worum-bygget 2. etg. Karmsundgt 77, …

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler Les mer »

Er det hjelp å få?

Flere barn og unge har fått økt behov for psykisk helsehjelp, og presset påtjenestene kan utfordre pasientsikkerheten, ifølge Ukom-rapport Brukerhuset i Helse Fonna-regionen i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune inviterer til åpent møte for ungdom, pårørende, frivillige foreninger av alle slag og ansatte i helse- og omsorgstjenestene på hele Haugalandet. Dato: 07.juni kl. 18:00 Sted: Lille …

Er det hjelp å få? Les mer »

Barn og unge først ut! Helsefelleskapet har etablert sitt første Faglege samarbeidsutval (FSU)

13 januar 2022 var ein merkedag for helsefelleskapet i vår region! Det første av 5 faglege samarbeidsutval starta opp og barn og unge var først ut! 22 spente representantar deltok på Teams. Linda Hellen, med mange års erfaring som leiar i Fagnettverk barn og unge, går inn som leiar og  bidrar til å sikra kontinuitet …

Barn og unge først ut! Helsefelleskapet har etablert sitt første Faglege samarbeidsutval (FSU) Les mer »

Scroll to Top