Kategori: Nye publikasjoner

Midler til nytt samhandlingsprosjekt

Helsedirektoratet lyste i november ut tilskuddsordningen Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Karmøy kommune tok initiativ til å søke og Interkommunal Samhandlingskoordinator fikk har hatt ansvaret for å utforme søknaden som et samarbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune og Helse Fonna foretak. Prosjektet er planlagt som en pilot i 2021 for å utvikle …

Midler til nytt samhandlingsprosjekt Les mer »

Faglege nettverk, ein viktig del av samhandlings-strukturen vår

 «Sjølv om vi er små kvar for oss, så ser vi at vi er ein del av eit større system og utgjer ein forskjell for pasienten.»   Kommunal representant i fagnettverksmøte hausten 2020 Når representantar for brukarane og fagpersonar  frå kommunar og føretak møtes, er fokuset å finne gode løysingar for pasientar og pårørande.  Fagpersonane …

Faglege nettverk, ein viktig del av samhandlings-strukturen vår Les mer »

Vellukka fagdag om korleis motivere til endring

Årleg gjennomfører FOUSAM sine ulike nettverk fagdagar. 27 november vart det gjennomført webinar med hjerneforskar og fastlege Ole Petter Hjelle. Dette var et samarbeid mellom Nettverk for læring og mestring i Helse Vest, og FOUSAM sine to fagnettverk for folkehelse og læring og mestring. Over 200 var påmeldt seminaret frå fjernt og nært og kunne delta …

Vellukka fagdag om korleis motivere til endring Les mer »

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig»

Utspillet kommer fra en av representantene i Helse Fonna sitt ungdomsråd. Som en del av fagnettverket Barn og unge, opprettet FOUSAM tidligere i år en egen ressursgruppe for å samhandle bedre om å ivareta barn og søsken som er pårørende. Hensikten med ressursgruppa er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling. Ressursgruppa består av representanter fra …

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig» Les mer »

Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder»

med kapittelbidrag fra rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl. Formålet med boka er gi deg, som er opptatt av økt helsekompetanse i befolkningen, noen verktøy med på veien. Boka har nettopp mottatt flott anmeldelse i Tidsskriftet, se her. Boken er praktisk rettet, men du finner også aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk. Eksempler på tilnærminger og metoder …

Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder» Les mer »

Recovery-workshop med flott gjeng!

Worshop med flott gjeng fra Jæren Recovery college og Bergen Recoveryskole Gjengen er godt i gang med samarbeid om kursledermodul for recoverykurs, sier Kari Nygård og Veronica Lopez som sammen med Sigrid Bøthun har representert Recovery ressursbase i dette arbeidet. «Givende og lærerikt å utveksle erfaringer på tvers av miljøene !» «Det er spennende å se at …

Recovery-workshop med flott gjeng! Les mer »

Verktøykassen

Prosjektveienhttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektveien-FOUSAM-2020.pptx Prosjektoversikthttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektoversikt-FOUSAM2020.pptx Møteplanlegger http://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/FOUSAM_møteplanlegger-2020.docx

Scroll to Top