Digital læring og mestring på agendaen

I desember hadde læring- og mestrings-nettverket sin årlige fellesdag hvor deltagere fra alle deler av regionen var samlet. Både brukere, kommuner og alle sykehusene i foretaket var til stede via Teams.

Det er ingen hemmelighet at den digitale hverdagen har vært et fokus i læring- og mestringsnettverket dette året.

Hvordan kan vi samhandle for å tilby god pasient- og pårørendeopplæring i grupper under en pandemi? Hva trenger vi å lære mer om for å tilby et godt tilbud innen friskliv, læring og mestring? Spørsmålene er viktige.

Tilbudene har blitt arrangert ulikt i år. Mens noen har avlyst alle tilbudene, har andre arrangert fysiske tilbud med strenge smittevernhensyn.

Noen få har utelukkende arrangert digitale tilbud for pasienter/brukere og pårørende. Tre hovedutfordringer er løftet frem; digital kompetanse, teknisk utstyr og at brukerne/pasientene ikke ønsker et digitalt tilbud.

Vi er alle enige om å se på og ta hensyn til de utfordringene vi har. Det finnes likevel positive sider. Et digitalt supplement er en del av fremtiden, og pandemien har gjort oss bedre rustet til denne endringen. Det er lettere å nå ut til hele regionen med et digitalt tilbud, og for noen kan det kanskje være tryggere å delta fra egen stue. Ikke minst er det smittefritt. Vi skal utnytte de digitale mulighetene vi har, og i mellomtiden gleder vi oss alle til å møtes igjen fysisk!

Ordskyen viser hvordan nettverket mener vi bør prioritere fremover for å tilby gode digitale gruppetilbud i regionen.

Scroll to Top