Fagdag: Hvordan oppdage og følge opp grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge (23.mars 2023)

Mellom 30-50% av alle seksuelle overgrep mot barn blir utført av andre barn og unge under 18 år. Omtrent 1/3 av disse igjen har en kognitiv funksjonsnedsettelse. Både de som blir utsatt, og de som utøver, trenger å få vurdert deres behov for ulike tiltak for å forebygge nye overgrep. Tiltakene kan være rettet mot barn og unges livsarenaer som hjem, barnehage, skole og tilrettelagte tilbud. Videre må behov for helsehjelp bli vurdert av mennesker med helsefaglig kompetanse ansatt i helsetjeneste. Arbeid for å forebygge skadelig seksuell atferd er et nasjonalt satsingsområde. 

Helse Fonna BUP og Habiliteringsavdelingen i samarbeid med Bufetat MST arrangerer fagdag om grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og unge – hvordan oppdage og følge opp?

Tid 
Torsdag 23.03.23, klokken 09:00-15:00. 
Registrering fra klokken 08:30. 

Sted
Tysværtunet

Målgruppe

  • Ansatte i barnehage og skole
  • Helsesykepleiere
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Helse og omsorgstjenestene i kommunen 
  • Ansatte i spesialisthelsetjenesten og politi.

Påmelding
Fagdagen er gratis, men ved uteblitt oppmøte belastes en med 300 kr. Det er plass til 300 deltakere – første mann til mølla! Bindende påmelding innen 06.02.23. Meld deg på her.

Forelesere/kontakt

Scroll to Top