Felles fagdag for barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende 23. november 2022

Vi ønsker alle barneansvarlige i Helse Fonna og kontaktpersoner for Barn som pårørende i kommunene i regionen, velkommen til felles fagdag! Her ønsker vi å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i feltet.

NÅR

Onsdag 23.november 2022

Klokkeslett: 10.00 – 15.00

Sted: Auditoriet, Haugesund sjukehus

Gratis lunsj

Ingen tok ansvar for meg, jeg var jo bare en pårørende

Sitat ungdom

Din jobb er viktig, da du skal være med på å fremme barns interesser, holde helsepersonell/kollegaer oppdatert, samt bidra i familiesamtaler.

PROGRAM

09.45: Kaffe og registrering

10.00: Velkommen ved Ressursgruppa

10.15: Samhandling Kommune og sjukehus ved Samhandlingssjef Reidun Mjør

10.30: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i kommunen

10.45: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i sykehus

11.00: Lunsj 45 minutter

11.45: Barn som pårørende – Temanummer i «Sykepleien», ved redaktør Anne Hafstad

12.45: Pause

13.00: Siste nytt i «Barns beste», ved Siri Gjesdal

13.30: Veiledningssenteret, informasjon ved Jannike Thorkelsen Østenstad

13.45: Nyttige verktøy og tips ved Ressursgruppa

14.00: Pause

14.15: Oppsummering og veien videre

PÅMELDING

Fagdagen er gratis. Frist for påmelding: 15. november 2022

Dersom du ikke kan møte, send en kollega. Vi ønsker et bredt oppmøte!

KONTAKTPERSON:

Linn Therese Olaussen, Leder i Ressursgruppa Barn som pårørende i Helse-Fonna området, e-post: liol@fitjar.kommune.no