Forskning og innovasjon

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner.

Vi bidrar til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å blant annet:

  • Stimulere til forskning og utvikling/ innovasjon
  • Skape en samhandlingsarena gjennom forsknings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere

Innovasjonsprosjekt

Forskning