FOUSAM har gjennomført sitt første digitale formidlingskurs

Glade deltakere og kursholdere

Vi har opplæring og kurs som aldri før via digitale plattformer som Teams, Zoom eller Join.  Mange opplever at læringskurven har vært bratt, kanskje for bratt, og kjenner behov for å lære mer om både formidling via skjerm og den  tekniske gjennomføringen.

Dette behovet har FOUSAM tatt tak i og gjennomførte første uka i juni sitt første digitale formidlingskurs. Kurset tok utgangspunkt i FOUSAM sitt formidlingskurs som har vært tilbudt over flere år. En arbeidsgruppe, med representanter fra både kommune, Helse Fonna, Ungdomsråd og FOUSAM, gjorde kurset om til digital versjon og med stort fokus på digital formidling. Deltagerne har fått grunnleggende kunnskap om hvordan de best når ut med budskapet sitt og hvordan man lager en god presentasjon.

Kurset gikk over 2 dager og deltagerne fikk både undervisning og mulighet for å lage egen presentasjon. Øvelse i å framføre presentasjonen for hverandre og samtidig håndtere teknikken, var også en viktig del av kurset.

Målgruppa var brukerrepresentanter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste som ønsket å bli bedre formidlere. Tilbakemelding fra engasjerte deltagere var at de ble utfordret på en positiv måte og at undervisning og øvelser var utfyllende og lærerikt. Nye kurs blir satt opp til høsten.

Dette sa deltagerne etter kurset:

«Kurset gav oss konkrete og overførbare tips og triks»

«Det var stor variasjon i innhold, så kurset ble ikke kjedelig»

«Alle deltagerne ble inkludert, selv om det var et digitalt kurs»

«Alle fikk mulighet til å øve på sitt foredrag»

«Trygge, engasjerte og kunnskapsrike kursledere»

Arbeidsgruppe:
Ingrid Østebø, student
Emma Sofie Lae-Pedersen, Ungdomsrådet
Anna Hovland, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna og FOUSAM
Jarle Hansen, Frisklivssentralen  Haugesund kommune
Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM
Sølvi Heimestøl, FOUSAM og Samhandling Helse Fonna

Hovedkursholdere:
Anna Hovland, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna og FOUSAM
Sølvi Heimestøl, FOUSAM
Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM

Scroll to Top