FOUSAM kåret til «Årets Samhandlere 2015»

«Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Den deles årlig ut til noen som sammen gjør seg spesielt bemerket i samhandling om å bedre/gjenvinne funksjon for mennesker. I år gikk prisen til FoU-enhet for samhandling (FOUSAM).

FOUSAM mottok prisen for «Årets samhandlere 2015. F.v: Andreas Mo Larsen, dåverande nestleiar i Samhandlingsutvalet, Kari Ugland, leder av Samhandlingsutvalget, Helse Fonna HF, Marianne H. Wennersberg, leder FOUSAM, Gunn Haraldseid, prodekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna.

I begrunnelsen skriver den nasjonalt sammensatte juryen at «FOUSAM har tatt Samhandlingsreformen på alvor og har jobbet for rett behandling – på rett sted – til rett tid. Prisvinneren har bidratt til gjennomføringen av over tjue utviklings- og forskningsprosjekter som allerede har gitt bedre helsetjenester til mange pasienter i Helse Fonna-regionen.»

FOUSAM-leder Marianne H. Wennersberg mottok prisen av Helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakte prisen til FOUSAM-lederen, Marianne Hauge Wennersberg, leder i Samhandlingsutvalget og samhandlingssjef i Helse Fonna, Kari Ugland, dekan Gunn Haraldseid ved avdeling for helsefag i Høgskolen Stord/Haugesund og assisterende rådmann i Fitjar kommune, Andreas Moe Larsen, under den årlige nasjonale Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 4. august 2015.

«Vi er veldig glad for å få den nasjonale samhandlingsprisen i år» sa FOUSAM-leder, Marianne Hauge Wennersberg under Samhandlingsmiddagen på Scandic Maritim. «FOUSAM jobber for at pasienter og brukere skal få det beste ut av et godt samarbeid mellom sjukehus, kommuner og høgskole. «Sammen om bedre helse» er vår visjon og det å motta denne prisen er et tegn på at vi har fått et godt samhandlingsklima i vår region. Takk til alle samarbeidsparter. Takk til Samhandlingsutvalget for ansvaret og tilliten vi har fått til å utvikle FOUSAM. En stor takk også til alle medarbeidere i FOUSAM som bidrar med et fantastisk engasjement og faglige dyktighet for å utvikle et bedre helsetilbud sammen med kollegaer i kommunene, sykehuset og høgskolen.»