FOUSAM-prosjekt har igjen fått midler!

Fylkesmannen i Rogaland og Vestland har bevilget 2.2 millioner kroner for å videreutvikle «Recovery ressursbase». I Helse Fonna-regionen har 10 av de 16 kommunene inngått avtale med foretaket om å samarbeidet for å styrke recovery orientert praksis i tjenestene.

De nye midlene gjør det mulig å samarbeide videre om opplæringstiltak som supplerende tiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer. Håper dere gleder dere sammen med oss!

Les mer om prosjektet vårt her.

Prosjektleder Sigrid Bøthun, FOUSAM-rådgiver og LM-teamleder i klinikk psykisk helsevern sammen med prosjektmedarbeider Veronica Lopez, erfaringskonsulent i FOUSAM. Foto: Vilde H Lunde.