Sammen om barn og unge

Samhandlingsdagen barn og unge 2024  

“Vi snakker om helhetlig tenkning, men vi må handle! Det er sjelden vi møtes slik på tvers av helse- og oppvekstsektor – dette er en viktig møteplass! Vi må ta ansvar og jobbe sammen – helhetstenkningen må gå i samme retning” 

Årets samhandlingsdag ble gjennomført med ca 140 deltagere fra hele Helse Fonna-regionen med ledere og sentrale fagpersoner i kommuner og foretak. Siv Emberland nestleder i ungdomsrådet i Helse Fonna, åpnet dagen og satte fokus på årets tema. Med utgangspunkt i familiens historie tydeliggjorde Siv behovet for at tjenestene må jobbe sammen for at barn og unge og deres familier skal få en god hverdag. 

Den årlige samhandlingsdagen arrangeres av Faglig samarbeidsutvalg barn og unge og leder for utvalget Linda Hellen, ledet oss gjennom dagen.  Les mer her

Play Video about Linda Hellen, leder FSU Barn og unge

Barn og unge er en av fem prioriterte grupper i helsefellesskapet. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester i regionen. Dette får vi til gjennom:

  • Samarbeid om samhandlingsforløp
  • Nettverksbygging
  • Kompetanse
  • Utviklingsarbeid 
  • God informasjonsflyt på tvers

 

Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen. Arrangeres hvert annet år.

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll – arrangeres hver høst

FSU barn og unge består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon.

 

Prosjekt:
Fact Ung

Andre relevante prosjekter i regionen: 

Trygge foreldre på Haugalandet er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord.

Les mer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top