Medlemmer FSU helseberedskap

Faglig samarbeidutvalg for helseberedskap består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon.

Arbeidsutvalget (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra helseforetaket og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Svein Oddvar Moen
Avdelingsleder ambulanseområde 3 og AMK, Helse Fonna
svein.oddvar.moen@helse-fonna.no

Reidun Rasmussen Mjør
Samhandlingssjef, Helse Fonna
reidun.rasmussen.mjor@helse-fonna.no

Sigrid Bøthun
Kontaktperson FOUSAM
sigrid.bothun@helse-fonna.no

Mette Austreim
Leder kommunalt ØH-døgntilbud, Tysvær kommune
mette-h.austreim@tysver.kommune.no

Agata Barbara Kapuscinska
Leder Sunnhordland interkommunale legevakt og døgnavdeling
agata.barbara.kapuscinska@stord.kommune.no

Åslaug Brænde
Kommunalsjef helse- og omsorg, Kvinnherad kommune
aslaug.braende@kvinnherad.kommune.no

Anne Tangen Rørdal
Varamedlem kommunalsjef
Institusjonsleder Husnestunet/ Halsnøytunet
anne.tangen.rordal@kvinnherad.kommune.no

Katrine Marie Haga Nesse 
Kommuneoverlege Haugesund
katrine.marie.haga.nesse@haugesund.kommune.no

Ubesatt
Overlege kommunalt ØH-døgntilbud

Ingvill Hystad Kyvik
Direktør Klinikk for medisinske tjenester og beredskap, Helse Fonna
ingvill.ystad.kyvik@helse-fonna.no

Adriaan van den Akker
Lege fra akuttmottak, Helse Fonna
adriaan.van.den.akker@helse-fonna.no

Annelin Voraa Steinsnes 
Avdelingsleder mottak
annelin.voraa.steinsnes@helse-fonna.no

Svein Oddvar Moen
Avdelingsleder ambulanseområde 3 og AMK, Helse Fonna
svein.oddvar.moen@helse-fonna.no

Reidun Rasmussen Mjør
Samhandlingssjef, Helse Fonna
reidun.rasmussen.mjor@helse-fonna.no

Dag Kjetil Larsen
Beredskapskoordinator Klinikk for medisinske tjenester og beredskap, Helse Fonna
dag.kjetil.larsen@helse-fonna.no

Geir Charles Grindheim
Brukerutvalget Helse Fonna, FFO Rogaland Revmatikerforening
gcg@live.no

Grethe Brundtland
Brukerrepresentant fra kommune, LHL Vestland

Scroll to Top