Faglig samarbeidsutvalg helseberedskap

Play Video about Janett S. Svendsen, leder FSU Helseberedskap

FSU helseberedskap skal sikre helhetlige og sammenhengende helseberedskap i regionen. Dette skjer gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverksdannelse, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt. 

For å nå dette målet har FSU helseberedskap fokus på tjenesteavtale 4 – avtale om kommunene sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og tjenesteavtale 11 – samhandling om akuttmedisinsk beredskap.  

Informasjon kommer

FSU Helseberedskap består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM. 

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon.

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Scroll to Top