Faglig samarbeidsutvalg helseberedskap

Play Video about Janett S. Svendsen, leder FSU Helseberedskap

FSU helseberedskap skal sikre helhetlige og sammenhengende helseberedskap i regionen. Dette skjer gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverksdannelse, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt. 

For å nå dette målet har FSU helseberedskap fokus på tjenesteavtale 4 – avtale om kommunene sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og tjenesteavtale 11 – samhandling om akuttmedisinsk beredskap.  

Illustrasjon av en ambulansearbeider, som skal illustrere FSU helseberedskap
En illustrasjon av en ambulanse og et ambulansehelikopter utenfor et sykehus

Informasjon kommer

FSU Helseberedskap består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM. 

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon.

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Scroll to Top