Grunnkurs i helsepedagogikk

Korleis lykkast med pasient- og pårørandeopplæring?

På grunnkurs i helsepedagogikk får du tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og helsepersonell. Tema er mellom anna korleis vi kan fremje helse og meistring, kva skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

MÅLGRUPPE
Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

ARRANGØR
FOUSAM ved fagleg nettverk læring og meistring.
Kurset er ein del av FOUSAM sitt kompetansetilbod innan helsepedagogikk/kommunikasjon.

KONTAKT

Kontaktpersonar

  • Sigrid Bøthun
  • Anna Henriette Hovland

Dei andre kursa våre er: