Helsefellesskapet i Helse Fonna

Gjennom helsefellesskapet skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide enda tettere. Vi skal være partnere og ikke parter. Dette er forankret gjennom forpliktende samarbeidsavtaler.

Faglige samarbeidsutvalg (FSU)

Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Helsefellesskapene prioriterer felles planlegging av tjenester til fem grupper.

Klikk på illustrasjonene under for å lese mer om FSU-ene.

Helsefellesskapet struktur

Les om strukturen til Helsefellesskapet i Helse Fonna. 

Scroll to Top