Hvordan skape gode og effektive møter?

Velkommen til kurs i møteledelse

Gode møter gir folk energi mens dårlige møter er sløsing av både tid og ressurser. Møteledelse er en viktig oppgave for deg som koordinerer samarbeidet rundt pasienter med sammensatte behov og deres pårørende.
Kurset vil gi deg både verktøy og gode råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre møter, slik at alle blir involvert og bidrar på en god måte. 

Målgruppe: 
Koordinatorer for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, barnekoordinatorer og ansatte ved tjeneste-/ bestillerkontor 

Tid:
FULLT tirsdag 28.mai kl 10:00-14:00
FULLT onsdag 29.mai kl 10:00-14:00 

Sted:  Haugesund, mer informasjon kommer. 

Pris: kr 250.- inkludert lunsj 

Påmelding: kurset er fulltegnet
Bindende påmelding innen 1.mai  

Dette vil du lære mer om:  

  • Planlegging, oppbygging og tidsbruk 
  • Rollen som møteleder  
  • Møtedeltakernes roller og ansvar  
  • Fasilitering 
  • Håndtering av utfordrende situasjoner, spørsmål og innvendinger  
  • Avslutning og evaluering  
  • Oppfølging  
  • Verktøy 

Kurset er lagt opp med blanding av teori og praktiske oppgaver og øvelser. En erfaren foreldrestemme blir en viktig del av dagen. 

Kursledere:
Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM
Sølvi Heimestøl, rådgiver i FOUSAM. 

Kurset er arrangert i samarbeid mellom FOUSAM og KE-nettverket i Helse Fonna-regionen. 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top