Hvordan snakke med voksne om barnas situasjon? Hvordan snakke med barna? Tør jeg?

Bilde: colourbox.com

D I G I T A L T R E N I N G S S A M L I N G

1 7 . M A R S 2 0 2 1 k l: 09 – 1 3

For alle som i sin jobb (kommuner/helseforetak/andre) møter voksne som har somatiske/psykiske eller rusrelaterte helseutfordringer og som har barn. Også for alle som i sin arbeidshverdag møter barn som har foreldre/søsken med helseutfordringer.

Dette blir en dag hvor vi får trent på å tørre! Hvordan få til gode samtaler med barn og foreldre?

Program kommer.

Det blir en praktisk dag med noen innlegg og mye trening. Samlingen blir på Teams, den er gratis og dere vil få tilsendt lenke før samlingen.

Meld deg på HER

Scroll to Top