Dialogkonferanser

FOUSAM arrangerer dialogkonferanser der fagfolk og ledere møtes på tvers av nivå.

Tema i 2015 har vært utskriving av pasienter fra sykehus til kommune og kommunikasjon/ informasjonsutveksling i forbindelse med det. Konferansene har vært på oppdrag i samarbeid med områdemøtene i regionen der ledere i både kommune og foretak har hatt et eierforhold til samlingen. FOUSAM har vært praktisk arrangør og sammen med kommune/foretak utformet program, lagt til rette for erfaringsutveksling og dialog i møtene.

Rapportene fra samlingene i 2015 finner du her.

20150610_samhandlingsseminar_odda_1 20150610_samhandlingsseminar_odda_2
10. juni 2015 var representanter fra Odda sjukehus, Helse Fonna og kommunene i Hardanger, samlet på Meieriet i Odda til dialogkonferanse/samhandlingsseminar. Målgruppen for seminaret var ledere og tilsette som er involvert i overføring av pasienter, fagsjukepleiere og andre ressurspersoner i kommunene og i Helse Fonna. Innholdet i seminaret adresserte problemstillinger knyttet til overføring av pasienter mellom helseforetaket og kommunene, og hvordan en kan forbedre samhandlingen til pasienten sitt beste.