Forskningskonferanser

Forskningskonferansene skal formidle nasjonal og internasjonal forsking om samhandling.
.


2011

Den første forskingskonferansen ble holdt høsten 2011. Tittelen på konferansen var «Om omsorg, livskvalitet og legekunst – en konferanse med fokus på eldre og samhandling».

forskningskonferansen_2011   Det var godt oppmøte under forskingskonferansen i 2011.
.


2012

Internasjonale forskere gav inspirasjon på forskingskonferansen i september 2012 som hadde tittelen «Om forsking, sett i et samhandlingsperspektiv, om implementering av resultat, og økonomiske implikasjoner».

Presentasjonene fra dagen finner du her.
.
forskningskonferansen_2012

.
Foreleste på Forskningskonferansen 2012: Jakob Kjellberg, samfunnsøkonom, forsker og prosjektleder ved Dansk Sunhedsinstitutt (DSI) sammen med Lars Wallin, professor i sykepleie ved Högskolan Dalarna og dosent ved Karolinska Institutet.
.


2014

November 2014 arrangerte FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse «Sammen om bedre helse» på høgskolebygget i Haugesund. Omkring 70 oppmøtte deltakere fra både kommuner, helseforetak og høgskole fikk med seg et innholdsrikt program.

Se presentasjonene fra konferansen her.

glimt_fra_forskningskonferansen_2014
Det var godt oppmøte under forskingskonferansen november 2014.
.


2015

Oktober 2015 arrangerte FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse. Tema denne gangen var «Brobygging mellom forskning og praksis». Rundt 55 deltakere fra kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og høgskolen var samlet i aulaen på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord. Under konferansen ble Forskningsrådets nye program «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL» presentert samt en rekke spennende forskningsprosjekter. Brukerperspektivet i FoU-arbeid var også et tema som ble diskutert med eksempler på lokalt og nasjonalt nivå.

Presentasjoner, flere bilder og fullstendig rapport fra dagen finner du her.

forskningskonferansen_2015_1forskningskonferansen_2015_2
Fra venstre: deltakere på konferansen. FOUSAM-rådgivere Kristin Ingvaldsen Folven og overlege PhD Knut Skaug under registrering av deltakerne.


2016

November 2016 arrangerte FOUSAM i samarbeid med daværende Høgskolen Stord/Haugesund (nå Høgskolen på Vestlandet) og Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Fonna forskingskonferansen «Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap?». Tema på konferansen var forskning på organiseringen av helsetjenesten og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk praksis. Høydepunktene var foredragene av professorene Kris Vanhaecht fra universitetet KU Leuven, Belgia, og Anne-Marie Boström fra Karolinska Institutet, Stockholm.

20161122_forskningskonferanse_4

Rapport fra dagen og flere bilder finner du her.