Kompetanseheving

FOUSAM tilbyr ulike kompetansehevingstilbud i samarbeid med partene. Enheten bidrar med alt fra kartlegging av kompetansebehov, planlegging og utvikling, praktisk gjennomføring og evaluering.
.


Prosjektledersamling

FOUSAM arrangerer samling og kurs for prosjektledere som har et samarbeid med enheten. I disse samlingene går vi igjennom prosjektprosessen fra a-å og gir tips om hvordan man best kan jobbe sammen i prosjekt. Vi informerer om hva FOUSAM kan bidra med og hvordan vi kan gi støtte til prosjekt. Samlingene er en god anledning til diskusjon og samtaler med kollegaer.

prosjektledersamling_2015_1 prosjektledersamling_2015_2 prosjektledersamling_2015_3
Mange spennende foredrag på FOUSAM sin prosjektledersamling i mars 2015.
.


Helsepedagogikk

En gang i året blir et fire dagers kurs i helsepedagogikk arrangert av LMS-teamet i FOUSAM. Tilbudet er for erfarne brukere og tilsatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som er engasjert i frisklivs-, læring- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Målet med kurset er å sette fagpersoner og brukere bedre i stand til å gjennomføre kurs og opplæring innen helsefeltet, særlig med pasienter og pårørende som målgruppe. Det blir undervist om pedagogiske verktøy som skaper involvering og engasjement, og deltakerne får innføring i teori og praksis knyttet til brukersamarbeid, helsefremmende kommunikasjon samt øvelse i å arbeide i grupper for å planlegge kurs.

I tillegg inviterer LMS-teamet i FOUSAM til dagseminar for helsepedagogisk påfyll og fagdager særskilt for erfaringsformidlere i samarbeid med erfaringskonsulenten i FOUSAM.

Presentasjoner fra kurs i Helsepedagogikk finnes her.

helsepedagogikk_2015_1 helsepedagogikk_2015_2 helsepedagogikk_2015_3
Mer enn 20 godt fornøyde brukere og fagpersoner fullførte kurset i helsepedagogikk som LMS-teamet i FOUSAM gjennomførte i februar og mars 2015.
.


Formidlingskurs

For FOUSAM og samhandlingsfeltet er det viktig å formidle ny kunnskap og dele erfaringer fra prosjekt og utviklingsarbeid, på en måte som inspirerer og engasjerer. Å nå fram med budskapet i presentasjoner er en kunst som krever både gode ferdigheter og forberedelse. FOUSAM har derfor utviklet 2-dagers formidlingskurs som tilbys til samarbeidspartnere. Hensikten er å bidra med verktøy som kan øke trygghet og kompetanse i formidlingen. Her lærer deltakerne å bygge opp og forberede en god presentasjon, inkludert kunnskap om verktøyet powerpoint, de lærer å bli bevisst egne forbedringsområder, får tips til hvordan man treffer målgruppen og de utfordres på å øve på framføring under veiledning.
.


ØH-kompetansepakke

Kompetansepakken ØH-døgntilbud er et sammensatt tilbud som består av en hospiteringsdel, der alle får hospitere to dager hver på sykehus, og en teoridel med to fagdager. FOUSAM sin rolle er å planlegge og å organisere gjennomføring av kompetansepakken i samarbeid med kommunene og sykehus, Helse Fonna. Alle kommuner som starter opp ØH-døgntilbud får samme tilbud om kompetanseheving.