FOUSAM i media

mediaHer finner du nyheter om FoU-enhet for samhandling (tidligere Helsetorgmodellen) i forskjellige medier.

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013 og eldre

 

2017

2017_IPDJ_issue
IPDJ, sep. 2017
I artikkelen «Developing a culture of pride, confidence and trust: enhanced collaboration in an interdisciplinary team» publisert i International Practice Development Journal hevdar forfattarane, Kristin Ådnøy Eriksen og Sølvi Heimestøl, begge rådgjevarar i FOUSAM, at god samhandling til beste for pasienten, krev omsyn til at det er menneske i systema. Det handlar ikkje berre om avtalar og struktur. Artikkelen bygger på evalueringsarbeidet i Familieambulatoriet som forfattarane hadde ansvar for.
.
20170324_havis_velferdsteknologi
Haugesunds avis, 24.03.2017
At framtiden er her allerede, var tydelig da Haugalandets velferdsteknologiprosjekt inviterte til seminar. FOUSAM er med i prosjektet, og du kan lese mer om seminaret i Haugesunds avis.
.
20170210_havis_velferdsteknologi
Haugesunds avis, 10.02.2017
Velferdsteknologiprosjekt for hele regionen: Det myldrer av ny teknologi rundt oss. Ved hjelp av nyskapninger kan vi bo hjemme lenger og tryggere. Les mer om dette spennende prosjektet, der FOUSAM er med, i Haugesunds avis.

 

2016

20161214_havis_ungdomsråd
Haugesunds avis, 14.12.2016
Helse Fonna HF har sett ned ei arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til mandat for eit ungdomsråd og korleis det kan organiserast. Her er FOUSAM via erfaringskonsulent og «Fagnettverk for barn og unge» representert.
.
20160528_haugesunds_avis
Haugesunds avis, 28.05.2016
Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og ernæring for eldre, og hva kan vi gjøre for å hjelpe eldre i risiko på institusjon og hjemme? Det var noen spørsmål som ble diskutert da FOUSAM i samarbeid med de kliniske ernæringsfysiologene i Helse Fonna arrangerte fagdagen «Mat for eldre» på Haugesund sykehus 26. mai 2016. Les hva Haugesunds avis har skrevet om fagdagen.
.
20160510_hsh_recovery_prosjekt
www.hsh.no, 10.05.2016
Recovery-orientert praksis brer om seg i psykisk helsearbeid. Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund og rådgiver i FOUSAM er i gang med å bygge et større forskningsprosjekt rundt temaet. Målet er å etablere et «recovery college» i Helse Fonna-regionen. Les hele artikkelen på HSH sin nettside.
.
20160504_velferdsteknologiprosjektwww.haugalandvekst.no, 04.05.2016 Velferdsteknologi for morgendagens omsorg: Ti kommuner i Haugesundregionen har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med.
.
20160408_workshop_velferdsteknologiprosjektwww.haugalandvekst.no, 11.04.2016 Fredag 8. april 2016 inviterte velferdsteknologiprosjektet Haugaland til en workshop som samlet bredt fra kommuneansatte på ulike nivå, tillitsvalgte, representanter fra råd og utvalg for eldre og funksjonshemmede, politikere, Høgskolen Stord/Haugesund, FOUSAM og forskningsmiljø, Helse Fonna, NAV, Hjelpemiddelsentralen og folk fra det private næringslivet. Over 90 deltakere fra hele distriktet var samlet på Uni-K i Haugesund. Les mer om workshopen her.
.
20160107_øh_kurs_tysvær
www.helse-fonna.no, 07.01.2016
For å sikre kunnskapsoverføring og kompetanseheving i forbindelse med innføring av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger har FOUSAM nettopp arrangert en todagers samling i Tysvær kommune. Tysvær oppretter to senger ved Tysværtunet. Les mer om de kommunale ØH-sengene og FOUSAM-kompetansepakken på www.helse-fonna.no.

2015

bømlonytt_helseteam_12102015
Bømlo-nytt, 04.10.2015
Bømlo inviterer no alle på 77 år til å ta del i eit forskingsprosjekt der heimetenesta kjem på besøk for å fremje trivsel og motverke sjukdom. Les meir om FOUSAM-prosjektet «Helseteam for eldre» i Bømlo-nytt.
.
prosjekt_OptiLife_082015
www.smartcarecluster.no, 11.08.2015
Regionen, med UIS i spissen, har fått godkjent skissen for prosjektet OptiLife fra IKT Fyrtårn. Prosjektet har som overordnet mål at innbyggerne i størst mulig grad skal ta ansvar for egen helse. Det er ønskelig at digitale løsninger skal bidra til at flere kan bo hjemme lengre. FOUSAM er en av samarbeidspartnere i prosjektet.
.
20150810_ks_samhandlerpriswww.ks.no, 10.08.2015


hsh_nyhet_5.8.2015
www.hsh.no, 05.08.2015


haugesunds_avis_5.8.2015
Haugesunds avis, 05.08.2015


helse_fonna_nyhet_4.8.2015
www.helse-fonna.no, 04.08.2015


h_avis_4.8.2015
www.h-avis.no, 04.08.2015

FoU-enhet for samhandling er kåret til «Årets Samhandlere 2015». Helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakte prisen under Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 4. august 2015.
.
rehabiliteringskonferansen_haugesund_nytt_2015 www.haugesundnytt.no, 01.07.2015 Fra 3. til 5. august 2015 arrangeres Rehabiliterings-konferansen på Festiviteten der det blir delt ut «Årets samhandlerpris 2015». FOUSAM er nominert og med i finalen. Les mer om konferansen på www.haugesundnytt.no.
.
velferdsteknologi_haugaland_2015 www.haugalandvekst.no, 26.06.2015 Sturle J. Monstad har nå blitt ansatt som prosjektleder i 2 år for innføring av velferdsteknologi på Haugalandet. Dette kan bli et spennende prosjekt i samarbeid med FOUSAM.
.
fagblad_lungesykepleiere_1.2015 Fagblad for lungesykepleiere, Nr. 1.2015 FOUSAM-prosjekt KOLS er et samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedmålet er å sikre gode pasientforløp for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), både tidlig og sent i forløpet. Som et resultat av samhandlingsprosjektet ble det laget to ulike informasjonshefter. Les mer om brosjyrene i Fagbladet for lungesykepleiere.Brosjyrene finner du her.
.
hjertetrening_havis_29042015 Haugesunds avis, 29.04.2015 Treningssenteret Helsebanken på Karmøy samarbeider med Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna om hjertetrening. Treningen er en del av FOUSAM sitt hjerterehabiliteringsprosjekt. Les mer om treningen i Helsebanken i Haugesunds avis.
.
HSH_artikkel_eksistensiell_omsorg_2015 www.hsh.no, 27.04.2015 Korleis kan ein best ivareta eksistensielle og åndelege behov hjå alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande? Eit spennande prosjekt i Tysvær har gitt gode løysingar. Les meir om FOUSAM-prosjektet på HSH sin nettside.
.
20150423_dagens_medisin
Dagens Medisin, 23.04.2015
Et nytt fagnettverk skal sikre likeverdige tjenester til barn og unge i Helse Fonnas opptaksområde. Dette innebærer at helsepersonell som har ansvar for barn og unge med helseutfordringer, skal samarbeide bedre, uavhengig om de jobber ved sykehuset eller i kommunen innen helse eller i skole og barnehage.
.
fousam_facebook_042015 www.facebook.com, 14.04.2015 Er du interessert i å holde deg oppdatert? Fra i dag kan du følge FOUSAM på Facebook. Her finner du bl.a. innlegg om aktuelle saker og kommende arrangementer. Gå gjerne inn og lik siden! FOUSAM sin Facebook-side finner du her.
.
act_team_haugesund_2015 www.haugesund.kommune.no, 27.03.2015 Høsten 2014 startet Helse Fonna og Haugesund kommune opp med FOUSAM-prosjektet ACT-team. ACT-teamet er et oppsøkende team som gir rus- og psykiatripasienter tilbud om behandlings- og oppfølgingstjenester etter ønske og behov. Les mer på www.haugesund.kommune.no.
.
rehabilitering_etter_hjerneslag_sykepleien_2015 Sykepleien.no, 20.03.2015 Pasienter med moderat funksjonsnedsettelse etter hjerneslag kan få et godt rehabiliteringstilbud hjemme. Det er konklusjonen Bente Kvilhaugsvik og Gjertrud Husøy fra Høgskolen Stord/Haugesund har publisert i en fagartikkel om FOUSAM-prosjektet «Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar».
.
samhandlingsseminar_haugesund_2015 www.haugesund.kommune.no, 24.02.2015 Mandag 23. februar 2015 var representanter fra Helse Fonna og Haugesund kommune på samhandlingsseminar på Bjørgene Utviklingssenter hvor temaet var «Utskriving av pasienter fra sykehus til kommune». Ansvarlig for gjennomføring av dagen var FOUSAM. Les mer om seminaret her.
.
sunnhordland_hjertetrening_02.2015 Sunnhordland, 12.02.2015 Hjertetrening i frisklivssentralen på Stord er en del av FOUSAM sitt hjerterehabiliteringsprosjekt. Les mer om treningen på Stord i Sunnhordland avis.
.
melding_fylkesmannen_hordaland_2015 www.fylkesmannen.no, 06.02.2015 Det har no gått tre år sidan samhandlingsreforma blei sett i gang. Fylkesmannen i Hordaland meiner at vi i større grad må bidra til at pasientane blir myndiggjorte og få til eit meir samanhengande tilbod til kvar pasient. I meldinga framhevast FOUSAM som eit godt eksempel på samarbeid i vår helseregion. Les meir her.
.
20150119_helse_vest_net_2 www.helse-vest.no, 19.01.2015 Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF har satt fokus på innovasjon. Ukens innovasjonsprosjekt er FOUSAM. Les mer på www.helse-vest.no.
.
hjerterehabilitering_kvinnherad_2015 www.kvinnherad.kommune.no, 12.01.2015 Frisklivssentralen i Kvinnherad kommune deltar i et Hjerterehabiliteringsprosjekt som blir gjennomført i regi av FOUSAM. Les mer om prosjektet på Kvinnherad sine kommunenettsider.
.
20150112_diabetesprosjekt
www.suldal.kommune.no, 12.01.2015
Våren 2012 starta Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord på eit omfattande interkommunalt helsesamarbeid. Ein av målsettingane var å etablera nye førebyggjande tiltak som t.d. frisklivssentral. Ei av pasientgruppene med kroniske sjukdommar kor ein såg behovet for å betra tilbodet, var dei med type 2 diabetes. Les meir om diabetesprosjektet her.
.
intervju_fjell_hsh_012015www.hsh.no, 06.01.2015 Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat Astrid Fjell i Høgskolen Stord/Haugesund er på saken. Forskningsprosjektet hennes er forankret i FOUSAM. Les hele artikkelen på HSH sine nettsider.

 

2014

samhandlingsseminar_stord_2014
www.stord.kommune.no, 04.12.2014
Torsdag 4. desember 2014 var representantar frå Stord sjukehus og kommunane i Sunnhordland samla for å delta på eit samhandlingsseminar. Ei arbeidsgruppe nedsett av Områdemøtet, hadde planlagt seminaret i samarbeid med FOUSAM. Les meir om seminaret på www.stord.kommune.no.
.
debattinnlegg_havis_22.11.2014 Haugesunds Avis, 22.11.2014 «I snart fem år har Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna og kommunene i regionen vår jobbet sammen for å få til bedre helsetjenester til brukerne. Erfaringene fra prosjektene våre viser at vi er på rett vei.» Gunn Haraldseid, dekan avdeling for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund og Marianne H. Wennersberg, FOUSAM-leder har skrevet en kronikk som ble publisert i Haugesunds Avis.
.
NKLMH_på_forskningskonferansen_2014 www.mestring.no, 18.11.2014 Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) deltok på FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 2014 «Sammen om bedre helse», torsdag 13. november på Høgskolen Stord/Haugesund. Les deres referat fra dagen her.
.
kols_trening_tysvær_2014
Tysvær Bygdeblad, nov. 2014
FOUSAM-prosjekt KOLS er et samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedmål med prosjektet er å sikre gode pasientforløp for personer med KOLS, både tidlig og sent i forløpet. Tirsdag den 11.11.2014 startet de opp med fysioterapidrevet gruppetreningstilbud. Les mer om denne treningen i Tysvær Bygdeblad.
.
øh_tilbud_karmøy_2014
www.karmoy.kommune.no, 11.11.2014
Mandag 10. november 2014 åpnet den nye avdelingen for øyeblikkelig hjelp døgnopphold på Norheim. Alle ansatte har gjennomgått spesialopplæring i regi av FOUSAM. Les mer om åpningen her.
.
20141110_h_avis_fjell
www.h-avis.no, 10.11.2014
Studier viser at de eldre ikke alltid oppfatter målet og hensikten med at helsepersonell kommer på hjemmebesøk. Det viser så langt doktorgradsstudien stipendiat Astrid Fjell er i gang med om forebyggende og helsefremmende besøk hos eldre hjemmeboende og hvordan disse besøkene kan bli best mulig. Forskningsprosjektet hennes er forankret i FOUSAM. Les hele artikkelen på Haugesunds avis sin nettside.
.
pd_school_bjørgene_2014
www.haugesund.kommune.no, 04.11.2014
FOUSAM, Høgskolen Stord/Haugesund, Bjørgene omsorg- og utviklingssenter og Canterbury Christchurch University har samarbeidet om å gjennomføre det første internasjonale seminar om praksisutvikling i Norge. Les mer om seminaret her.
.
havis_kolsprosjekt_2014 Haugesunds avis, 14.10.2014 Karmøy kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre et tverrfaglig kommunalt trening, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS. Prosjektet er et samarbeid mellom Karmøy kommune, Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i regi av FOUSAM. Les mer om treningsoppstarten her.
.
kols_trening_karmøy_2014 www.karmoy.kommune.no, 30.09.2014 For KOLS-pasienter er trening helt avgjørende for å bevare – og øke – både livskvalitet og generell helse. Nå er et mestringskurs i gang på Karmøy. Les mer om tilbudet som er et FOUSAM-prosjekt på www.karmoy.kommune.no.
.
frisklivskurs_stord_2014
www.stord.kommune.no, 10.09.2014
Torsdag 25. september 2014 startar sjølvhjelpskurset «Å leve eit friskare liv» på Stord. Målgruppa for kurset er personar med ulike sjukdomstilstandar, funksjonshemmingar samt pårørande. Les meir om kurset som vert arrangert av Stord Frisklivssentral i samarbeid med Studieforbundet Funkis og Læring- og meistringsteamet i Helse Fonna/FOUSAM.
.
praksisnytt_2014 Praksisnytt, 8/2014 Sammen om bedre helse. Les mer om FoU-enhet for samhandling og hva vi kan bidra med i Praksisnytt, informasjonsbladet av Praksiskonsulentordningen (PKO).
.
artikkel_mestring.no_2014 www.mestring.no, juni 2014 Sølvi Heimestøl (Helse Fonna/ FOUSAM) har skrevet et innlegg på mestring.no. «Tydelege samarbeidsavtalar og faglege nettverk mellom kommunar og helseføretak står sentralt i samarbeidet om lærings- og meistringstilbod i Helse Fonna-regionen. Det same gjer forskings- og utviklingssamarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund.» Les mer her.
.
artikkel_hsh_5.2014 www.hsh.no, 20.05.2014 I regi av FOUSAM har Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna og kommunene Stord, Bømlo og Fitjar samarbeidet rundt tre rehabiliteringsprosjekter gjennom noen år. Målet har vært å få til god oppfølging av pasientene etter utskriving fra sykehus. Tidlig i mai 2014 var evalueringsrapporten klar og prosjektet blitt presentert på en Rehabiliteringskonferanse i Oslo. Les mer på HSH sine nettsider. Rapporten finner du her.
.
artikkel_nsf_lokalen_2014 NSF Lokalen Rogaland, april 2014 Sammen om bedre helse. Les mer om FoU-enhet for samhandling og hva vi kan bidra med i NSF lokalen, medlemsbladet av Norsk Sykepleierforbunds fylkeskontor i Rogaland.
.
artikkel_ryfylke2014Ryfylke, 08.04.2014 I regi av FoU-enhet for samhandling har kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal startet prosjektet «gruppebasert trening og undervisning for personer med diabetes type II». Målet er å mestre utfordringene denne diagnosen kan gi og å lære å leve godt med diabetes. Det gruppebaserte tilbudet startet opp i januar 2014 og første kursperiode går frem til påske. Les mer om kurset i artikkelen fra lokalavisen Ryfylke.
.
artikkel_suldalsposten2014Suldalsposten, 19.03.2014 I regi av FOUSAM har kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal startet prosjektet «gruppebasert trening og undervisning for personer med diabetes type II». Målet er å mestre utfordringene denne diagnosen kan gi og å lære å leve godt med diabetes. Det gruppebaserte tilbudet startet opp i januar 2014 og første kursperiode går frem til påske. Les mer om kurset i artikkelen fra lokalavisen Suldalsposten.
.
artikkel_grannar_2014Grannar, 03.03.2014 I regi av FoU-enhet for samhandling har kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal startet prosjektet «gruppebasert trening og undervisning for personer med diabetes type II». Målet er å mestre utfordringene denne diagnosen kan gi og å lære å leve godt med diabetes. Det gruppebaserte tilbudet startet opp i januar 2014 og første kursperiode går frem til påske. Les mer om kursoppstart og hva deltakerne synes om det i artikkelen fra lokalavisen Grannar.
.
artikkel_sykepleien.no_2014www.sykepleien.no, 03.03.2014 Hverdagsrehabilitering gjør brukerne mindre avhengige av hjelp samtidig som de ansatte opplever jobben som mer meningsfylt. Les artikkelen som Arvid Birkeland fra Høgskolen Stord/ Haugesund har skrevet. Han jobber som FoU-ressurs i FoU-enhet for samhandling og artikkelen bygger på FOUSAM-rehabiliteringsprosjektet i Sunnhordland.

 

2013 og eldre

2013_bokkapittel_ny_praksis_ny_kunnskap
desember 2013
«Ny praksis – ny kunnskap. Om utviklingsarbeid som sjanger.» heter ei ny bok som har samlet eksempler fra utviklingsarbeid innen ulike utdannings- og yrkesområder. Boka skal gi et bilde av hva utviklingsarbeid kan være og skal gi inspirasjon til andre. Over 50 fagpersoner fra ni ulike høgskoler og fagretninger har bidratt med kapitler i boka. Et kapittel handler om «Felles FoU-enhet for samhandling».
.
20130814_haugesunds_avis
Haugesunds Avis, 14.08.2013
Kirken og kommunehelsetjenesten går sammen for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende i kommunen. Prosjektet har fått navnet «Eksistensiell og åndelig omsorg» og er et samarbeidsprosjekt under Helsetorgmodellen. Les saken i Haugesunds Avis her.
.
20130717_h_avis_hsh
Haugesunds avis, 17.07.2013
Rektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskolen Stord/Haugesund, forteller om spennende tider hos utdanningsinstitusjonen. Et samarbeidsprosjekt som har vist seg å være en suksess er blant annet Helsetorgmodellen, heter det i artikkelen som ble publisert i Haugesunds avis. Les hele artikkelen her.
.
2013-2_omsorg
Omsorg – 30 år, nr. 2/2013
«Samhandling om palliasjon i Helse Fonna-regionen. Hvordan har felles FoU-enhet bidratt til økt samhandling om palliasjon?» heter artikkelen i den nye utgaven av «Omsorg». Her kan du lese mer om arbeidet med å skape en felles FoU-enhet for samhandling og betydningen dette har hatt for å styrke fokus på palliasjon i vår region.
.
20130429_haugesunds_avisHaugesunds Avis, 29.04.2013 Trepartssamarbeidet Helsetorgmodellen trekkes fram som et godt eksempel i ny forskningsmelding. Les intervjuet med Gunn Haraldseid, dekan ved Høgskolen Stord/Haugesund og Laila Nemeth, leder av styringsgruppa til Helsetorgmodellen.
.
artikkel_sunnhordland_2013Sunnhordland, 09.04.2013 I 2013 lanserte Stortinget den nye Forskingsmeldinga «Lange linjer – Kunnskap gir muligheter». I denne meldinga var Helsetorgmodellen framhevet som et eksempel på en fruktbar måte å skape synergi gjennom kunnskapstriangelet forsking, innovasjon og utdanning.
.
st.meld.nr.18Stortingsmeldingen «Lange linjer – kunnskap gir muligheter», 08.03.2013 8. mars 2013 ble den nye forskingsmeldingen lagt fram av statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I meldinga heter det: «Helsetorgmodellen synes å ha egenskaper som kan bidra til å løse deler av problemet med samspillet som ligger mellom kommunene, kunnskapsaktørene og helseforetakene. Andre fylker, kommuner og helseforetak bør derfor vurdere om denne modellen er hensiktsmessig.»
.
20121113_haugesunds_avisHaugesunds Avis, 13.11.2012 Med bakgrunn i samhandlingsreformen har Sveio kommune, Helse Fonna og FoU-enheten i Helsetorgmodellen satt i gang et pilotprosjekt for personer med hjertesykdom. Les mer om oppstart av prosjektet i Haugesunds Avis.
.
artikkel_stavanger_aftenblad_2011Stavanger Aftenblad, 19.09.2011 Bokn kommune, med bare 850 innbyggere, prioriterer arbeidet for folkehelsen høyt – og viser at det ikke er størrelsen det kommer an på for å kunne oppnå resultater, mener kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik. Det skjer mye positivt også i små kommuner rundt om i Norge og Helsetorgmodellprosjekt «Helseteam for eldre» er et godt eksempel.
.
20110630_haugesunds_avisHaugesunds Avis, 30.06.2011 «Samarbeid er gull verd» er tittel på kronikken Laila Nemeth, direktør i medisinsk klinikk Helse Fonna HF, har publisert i Haugesunds Avis. Der skriver hun om Samhandlingsreformen og starten på Helsetorgmodellen. Les hele debattinnlegget her.
.
h-avis_helseteam_for_eldreHaugesund Avis, 04.02.2011 Klar til å besøke 280 eldre. Les artikkel fra Haugesunds Avis om Helsetorgmodellprosjekt «Helseteam for eldre».