Samhandlingsnytt

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra SU og FOUSAM og å informere om samhandling i helsetjenesten i vår region.

Denne gangen kan du lese om oppstartssamlingene til de nye fagnettverkene «Folkehelse» og «Kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen». Under «Nytt fra prosjekt» har vi oppsummert hva samhandlingsprosjektet «Oppfølging av pasienter med behov for sammensette tjenester med fokus på reinnlegging» har funnet ut. Og så arrangeres det flere spennende kurs og temadager i vår. God lesning!

samhandlingsnytt_1.2018 Utgave 1/2018

Alle utgaver av «Samhandlingsnytt» finner du her.

Du kan abonnere på nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt» på e-post. Abonnement er gratis og kan når som helst avsluttes igjen. Bare send en e-post til info@fousam.no.