Kontakt oss

Marianne Hauge Wennersberg portrett

Marianne Hauge Wennersberg
Leder FOUSAM og Interkommunal Samhandlingskoordinator for Helse Fonna-regionen
mawe@karmoy.kommune.no
+47 48 24 68 11

Marianne er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med bred klinisk kompetanse. Hun har lang erfaring fra undervisning på fag- og høyskole og universitet. Hun er en erfaren fasilitator og prosessleder som brenner for å få til et godt og likeverdig samarbeid mellom kommuner og sykehus. 

Sølvi Heimestøl portrett

Sølvi Heimestøl
Rådgiver FOUSAM og Samhandling, Helse Fonna
solvi.heimestol@helse-fonna.no
+47 99 62 93 65

Sølvi er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra arbeid med barn og familier ved Barnepoliklinikk, Nyfødtavdeling og Lærings- og mestringssenter, og de siste årene fra Samhandlingsfeltet. Hun brenner for et godt samarbeid mellom kommune og sykehus og er en erfaren fasilitator og formidler, som bidrar til involvering, motivering og gode arbeidsprosesser. 

Sigrid Bøthun portrett

Sigrid Bøthun
Rådgiver FOUSAM og funksjonsleder Klinikk psykisk helsevern, Helse Fonna
sigrid.boethun@helse-fonna.no
+47 95 83 88 10

Sigrid er utdannet vernepleier med videreutdanning innen miljøarbeid, ledelse, gruppeterapi og veiledning. Hun har erfaring fra undervisning på høgskole, ledelse av prosjekt og nasjonalt nettverk innen læring og mestringsfeltet, og samarbeid med kommuner innen habiliteringsfeltet i Helse Stavanger, og siste 16 år innen psykisk helse og rus i Helse Fonna sitt opptaksområde. Hun brenner for å tilrettelegge for samarbeid mellom fag og erfaringskompetanse, for å utvikle gode tjenester til innbyggerne.

Anne Kjersti Larsen portrett

Anne Kjersti Larsen
Rådgiver FOUSAM og funksjonsleder Lærings og meistringssenter Haugesund
anne.kjersti.larsen@helse-fonna.no
+47 91 88 18 31

Anne Kjersti er utdannet sykepleier, og hun har master i pedagogikk fra Høyskolen i Lillehammer. Lærerspesialist i Helse- og oppvekstfag, og har jobbet i den vidergående skolen i mange år. Hun brenner for læring og mestring, og er opptatt av innovasjon og alternative måter å lære på. Viktigheten av god kommunikasjon og samhandling står høyt i kurs. Anne Kjersti har stor kapasitet, er kreativ og utholdende. Hun synger også i kor!

Scroll to Top