Kontakt oss

FoU-enhet for samhandlings medarbeiderne har til sammen bred og tverrfaglig kompetanse. Lederen av FOUSAM er ansatt i halv stilling, mens rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har deltidsstilling i enheten. Mandat og oppgaver er gitt av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU), som er ansvarlig styringsorgan.

Marianne Hauge Wennersberg

Stilling

  • Leder FOUSAM
  • Interkommunal Samhandlingskoordinator for Helse Fonna-regionen

Kontakt

Epost mawe@karmoy.kommune.no

Mob: +47 482 46 811

Sølvi Heimestøl

Stilling

  • FOUSAM – rådgiver
  • Rådgiver Samhandling, Helse Fonna

Kontakt

Epost Solvi.Heimestol@helse-fonna.no

Mob: +47 99 62 93 65

Sigrid Bøthun

Stilling

  • FOUSAM-rådgiver
  • Funksjonsleder klinikk psykisk helsevern, Helse Fonna

Kontakt

Epost sigrid.boethun@helse-fonna.no

Mob +47 95 83 88 10

Ellen Mikkelsen Bernbo

Stilling

Kommunikasjonsrådgiver

Kontakt

Epost: elbe@karmoy.kommune.no

Mob: +47 918 11 825