Medlemmer FSU Barn og unge

Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Kontakt oss

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Kontaktinfo til AU:

Fra kommune

Fra helseforetak

Brukerrepresentanter

FOUSAM