Medlemmer FSU barn og unge

Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM. 

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon. 

Arbeidsutvalget (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sykehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene. 

Linda Hellen 
Leder
linda.hellen@bomlo.kommune.no 

Ester Espeset
Nestleder
ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no 

Sølvi Heimestøl
Kontaktperson FOUSAM
solvi.heimestol@helse-fonna.no 

Linda Hellen
Barne- og familietjenesten Bømlo kommune
linda.hellen@bomlo.kommune.no 

Anne Brit Bjerkenes
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Haugesund kommune
anne.britt.bjerkenes@haugesund.kommune.no 

Ingvild Djuv
Pedagogiske tjenester Tysvær kommune
ingvild.djuv@tysver.kommune.no 

Malene Røsland Eldøy
Barnevernet Stord kommune
malene.rosland.eldoy@stord.kommune.no

Einar Solheim
Barnehage/skole Karmøy kommune
eso@karmoy.kommune.no 

Loes Bakmea
Fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge Karmøy kommune
lba@karmoy.kommune.no 

Anne Margrethe Øritzland
Avdelingsleder barneavdeling  Helse Fonna
anne.margrethe.oritzland@helse-fonna.no 

Siv Merete Handeland
Avdelingsleder BUP Stord Helse Fonna
siv.merete.handeland@helse-fonna.no 

Georg Walter Reinhardt
A
vdelingsleder BUP Haugesund Helse Fonna
georg.walter.reinhardt@helse-fonna.no 

Ester Marie Espeset
Prosjekleder Barn og unges helsetjeneste  Helse Fonna
ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no 

Bernt Netland
Bedre tverrfaglig samarbeid  Helse Fonna
bernt.netland@helse-fonna.no 

Bjørn Roar Vagle
Bedre tverrfaglig samarbeid KORUS Vest
 

Inger Lise Hogneland
Avdelingsleder føde- og barsel Helse Fonna
inger.lise.hogneland@helse-fonna.no 

Emma Sofie Lae-Pedersen
Ungdomsrådet i Helse Fonna
emma.sofie.lae-pedersen@helse-fonna.no 

Bergljot Apeland Kvæstad
Kommunalt Ungdomsråd
bergljotapeland.kvaestad@gmail.com 

Janett Lillås Mathiassen
Brukerutvalget Helse Fonna
janettlm@hotmail.com 

Scroll to Top