Medlemmer FSU Helseberedskap

Faglig samarbeidsutvalg for helseberedskap består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Kontakt oss

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Kontaktinfo til AU:

Fra kommune:

Fra helseforetak:

Brukerrepresentanter:

  • Geir Charles Grindheim, Brukerutvalget Helse Fonna, FFO Rogaland Revmatikerforening. E-post: gcg@live.no
  • Grethe Brundtland, brukerrepresentant fra kommune, LHL Vestland. E-post:

FOUSAM: