Nå er alle de faglige samarbeidsutvalgene i gang

Torsdag 27.oktober var alle de faglige samarbeidsutvalgene offisielt i gang, og sist ut var FSU Skrøpelige eldre.

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, samt  samhandlingssjef Reidun Mjør, etatsleder Helse og omsorg, Sveio kommune Ingunn Toft og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Uni-K på Kvala.

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter
 • Fastlege
 • Leder med ansvar for hjemmetjeneste
 • Leder for korttidsavdeling/ institusjon
 • Leder tjeneste-/ tildelings-/ bestillerkontor eller koordinerende enhet
 • Fagperson fra fysio- og ergoterapitjeneste
 • Demenskoordinator/ hukommelsesteam
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
 • Avdelingsleder eldremedisin, Helse Fonna
 • Avdelingsleder Stord Sykehus
 • Overlege Klinikk for medisin Haugesund og Odda
 • Rådgiver samhandling, Helse Fonna
 • Spesialterapeut Terapeutavdeling, Helse Fonna

Målet for FSU Skrøpelige eldre er å sikre helthetlige og sammenhengende tjenester. Skrøpelige eldre skal bli i stand til å selv delta i avgjørelser rundt sin egen helse og ha mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig, samt unngå unødvendige innleggelser og re-innleggelser. FSU skal arbeide for at skrøpelige eldre og deres pårørende opplever individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor i regionen de bor. FSU skal arbeide helsefremmende gjennom å ivareta hele mennesket med fokus på ressursene til personen.

Arbeidsutvalget for FSU skrøpelige eldre

 • Monica Smedsrud, virksomhetsleder Bømlo kommune
 • Marit Holsvik, sykehjemslege Kvinnherad kommune
 • Nina A Hauge, avdelingsleder eldremedisinsk avdeling, Helse Fonna
 • Arvid Rongve, forsker/ funksjonsleder eldremedisinsk avdeling, Helse Fonna
 • Sigrid Bøthun, kontaktperson fra FOUSAM

Scroll to Top