Nå er faglig samarbeidsutvalg (FSU) for helseberedskap også i gang

Mandag 26.september gikk startskuddet for nok et faglig samarbeidsutvalg. Denne gangen var det FSU Helseberedskap som skulle i ilden.

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Bjørgene.

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter
 • Leder kommunalt ØH-tilbud
 • Overlege/medisinskfaglig ansvarlig kommunalt ØH-døgntilbud
 • Leder legevakt
 • Kommuneoverlege
 • Kommunalsjef helse-og omsorg
 • Helserådgiver
 • Direktør Klinikk for medisinske tjenester og beredskap
 • Lege fra akuttmottak, Helse Fonna
 • Avdelingsleder ambulanse/AMK
 • Samhandlingssjef
 • Beredskapskoordinator klinikk for medisinske tjenester og beredskap

Målet for FSU Helseberedskap er å sikre helhetlige og sammenhengende helseberedskap i Helse Fonna regionen, gjennom  samarbeid om samhandlingsforløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt. 

For å nå dette målet må FSU Helseberedskap ha fokus på tjenesteavtale 4 – avtale om kommunene sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og tjenesteavtale 11 – samhandling om akuttmedisinsk beredskap.

Arbeidsutvalget for FSU Helseberedskap:

 • Reidun Rasmussen Mjør, samhandligssjef, Helse Fonna
 • Dag Kjetil Larsen, beredskapskoordinator klinikk for medisinske tjenester og beredskap, Helse Fonna
 • Janet Svendsen, helserådgiver, Fitjar kommune
 • Jostein Helgeland, kommuneoverlege, Haugesund kommune
 • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: F.v: Dag Kjetil Larsen, Jostein Helgeland, Janet Svendsen og Sigrid Bøthun

 

Scroll to Top