Nå kan du også bli en bedre formidler

Vi arrangerer fire nye formidlingskurs i 2020.

Formidlingskursene til FOUSAM blir arrangert for ansatte i Helse Fonna, kommuner og Høgskulen på Vestlandet, i tillegg til brukerrepresentanter. Vi har lang erfaring med formidlingskurs, etter å ha holdt kursene om lag fire ganger per år siden 2015. I januar, april, september og desember arrangerer vi nye todagers-kurs.

Innholdsrike kurs

Kursene inneholder temaene: Kjenne målgruppen, VAKT-modellen, Involvere publikum, Oppførsel (bevissthet og verktøy), Planleggingsverktøy, Improvisasjon og PowerPoint-presentasjon.

– Veldig givende

Kursene er praktisk rettet og deltakerne jobber med sin presentasjon gjennom kursene. Til slutt presenterer deltakerne, og vi får innblikk i arbeidshverdagen deres.
– Vi syns det er veldig givende å bli kjent med deltakerne, og se hvordan de blir enda tryggere i rollen som formidlere i løpet av kurset, sier Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM.
– En ekstra bonus for oss er at vi får nyttig kunnskap om, og innblikk i nye faglige tema, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Idar Høviskeland Pedersen

Idar Høviskeland Pedersen, avdelingsleiar for Organisasjon og informasjon i Haugesund kommune var svært nøgd med kurset, då han deltok.
– Det var innholdsrike kurs med gode eksempler og nyttige praktiske øvelser. Inspirerende og flinke forelesere som gav konstruktive tilbakemeldinger. To dager jeg fikk stort utbytte av, sier han.

Han og erfaringsformidler Ingunn Koløy var blant de som var på formidlingskurs i fjor.

– Lærerikt og spennende

Ingunn Koløy.

-Kursholderne var ærlege og gav oss gode konstruktive tilbakemeldinger. Samtidig ga dei god og oppmuntrande bekreftelse på kva me var gode på! Kurset var lærerikt og spennende, fortel Ingunn Koløy, erfaringsformidlar.

Scroll to Top