Om oss

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskulen på Vestlandet og 16 kommuner. Les mer om FOUSAM.

Vi som jobber i FOUSAM

FoU-enhet for samhandlings medarbeiderne har til sammen bred og tverrfaglig kompetanse. Lederen av FOUSAM er ansatt i full stilling, mens rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har deltidsstilling i enheten. Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan.

Marianne Hauge Wennersberg

Stilling

  • Leder FOUSAM

Kontakt

Epost marianne.wennersberg@hvl.no

Tlf: +47 52 70 26 40

Mob: +47 482 46 811

Sølvi Heimestøl

Stilling

  • FOUSAM – rådgiver
  • Rådgiver Samhandling, Helse Fonna

Kontakt

Epost Solvi.Heimestol@helse-fonna.no

Mob: +47 99 62 93 65

Sigrid Bøthun

Stilling

  • FOUSAM-rådgiver
  • Funksjonsleder klinikk psykisk helsevern, Helse Fonna

Kontakt

Epost sigrid.boethun@helse-fonna.no

Mob +47 95 83 88 10

Anna Henriette Hovland

Stilling

  • FOUSAM-rådgiver
  • Teamleder læring- og mestring, FOUSAM
  • Funksjonsleder LMS Somatikk/ koordinator barn som pårørende, Helse Fonna

Kontakt

Epost anna.henriette.hovland@helse-fonna.no

Tlf: +47 52 73 28 81

Sølvi Torvestad

Stilling

  • FOUSAM-rådgiver

Kontakt

Epost solvi.torvestad@helse-fonna.no

Mob: +47 41 10 64 56

Tel: +47 52 73 21 14

Astrid Håland

Stilling

FOUSAM-rådgiver og koordinator for Samhandlingsutvalget (SU)

Kontakt

Epost astrid.haland@haugesund.kommune.no

Mob: +47 95 89 76 72

Tel: +47 52 74 46 63