Positive erfaringar med digital fagdag

«Kommunalt ØH døgntilbod er eit godt tilbod og må brukast meir! Eg har sjøl vore innlagt der og har snakka med andre som har gode erfaringar. Sjukehuset og kommunane må samarbeide slik at fleire får nytte av dette gode tilbodet.» Brukarrepresentant og medlem av ressursgruppa, Aud Edvinson, innleia fagdagen med denne oppfordringa. Fagdagar er viktig … Fortsett å lese Positive erfaringar med digital fagdag