Hører de hva du sier? – bli med på formidlingskurs

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling.
Kurset inneholder følgende tema:
Kjenne målgruppen • VAKT-modellen • Involvere publikum • Oppførsel (bevissthet og verktøy) • Planleggingsverktøy • Improvisasjon • PowerPoint-presentasjon.
Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å arbeide med egen presentasjon.


Vi håper kurset vil gi deg økt formidlingsglede.

Kurs 1: 27. og 30. januar kl 09:00-15:00
Kurs 2: 14. og 20. april kl 09:00-15:00

MÅLGRUPPE

Ansatte og brukere i spesialist- og kommunehelsetjenesten og høgskolen som ønsker å bli enda bedre formidlere.

PÅMELDINGSINFORMASJON

Påmeldingen sendes til marianne.wennersberg@hvl.no innen 6. januar 2020.
Pris: 500,- kr inkl. lunsj
Det er begrenset antall plasser. Meld deg på enten 2-dagers kurs i januar eller i april. Det er ikke mulig å kombinere undervisningsdagene fra kurs 1 og kurs 2.
Kursdagene varer fra kl 09:00-15:30 begge dager.

KONTAKT

FOUSAM ved leder Marianne Wennersberg
tlf. 48 24 68 11 eller epost: marianne.wennersberg@hvl.no

ARRANGØR

FOUSAM

Kurset er en del av FOUSAM sitt kompetansetilbud innen helsepedagogikk /kommunikasjon. 
De andre kursene er: 

  • Grunnkurs helsepedagogikk
  • Treff meg! Helsepedagogikk for deg som jobbar med ungdom
  • Hvordan snakke om barnas situasjon når det er sykdom i nær familie?

Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande?

Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og helsepersonell. Tema er blant anna korleis kan vi fremje helse og meistring, kva skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

MÅLGRUPPE
Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

PÅMELDINGSINFORMASJON
Påmelding innan 15. juni 2019, på www.deltager.no Pris: kr 600 inkludert lunsj (betalast ved påmelding)

KONTAKT
Lærings- og meistringssenteret
tlf. 52 73 29 40 eller epost: lms.haugesund@helse-fonna.no

ARRANGØR
FOUSAM ved fagleg nettverk læring og meistring.

Kurset er ein del av FOUSAM sitt kompetansetilbod innan helsepedagogikk*/kommunikasjon.
Dei andre kursa er:

Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging arrangerte fagdag for kommunekontaktene og spesielt inviterte gjester på Tysværtunet 22. januar.

Hoved foreleser var professor Geir Sverre Braut og tema for dagen var:

Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen. Hvordan kan forebyggende arbeid og klinisk innsats trekke i samme retning? Ulike tema ble berørt, som f. eks:

  • Hva legger vi i begrepene vi bruker om folkehelsearbeidet?
  • Hva satser vi på i folkehelsearbeidet? Innsats for de store gruppene eller høyrisikogrupper?
  • Hva er helse- hva er sykdom? og den politiske konteksten

På fagdagen ble det også presentert to lokale eksempler på redskaper/ tilnærming til folkehelsearbeid.  Eksemplene viste hvordan de jobbet med utfordringer og ressurser på ulike måter, og hvor viktig samhandling og gode forløp er for å skape helse og mestring hos innbyggerne. Inger Lise Bratteteig presenterte BTI som redskap for oppfølging, samhandling og hvordan få fram den aktuelle brukers stemme. Mens Marianne Fjeldheim presenterte resultater fra kols-rehabilitering i sykehuset og hvilken effekt intensivtrening hadde for den enkelt deltaker.

Gruppearbeidet som avsluttet dagen ble en nyttig øvelse i å konkretisere tema/problem for innsats i folkehelsearbeidet og bevisstgjøre oss på hvor innsatsen bør settes inn.

Ressursgruppa for nettverket bruker innspill fra fagdagen til å lage handlingsplan for 2019 og se på mulighetene for felles satsningsområder i Helse Fonna.