Publikasjoner

Systematisk dokumentasjon og evalueringer

publikasjonerEt av målene med FoU-enhet for samhandling er å sikre systematisk dokumentasjon og evalueringer. Dokumentasjonen munner ut i rapporter som blir tilgjengelige her på nettsiden.

Prosjektrapporter
Rapporter fra FOUSAM-prosjekt finner du under fana «Prosjekter/Prosjektrapporter» .

Andre publikasjoner
Her har vi samlet rapporter og referater fra arbeidsgrupper, seminarer og tilsyn, kursevalueringer, retningslinjer og prosedyrer samt FOUSAM sin årsmelding.


mediaFOUSAM i media

Her finner du nyheter om FoU-enhet for samhandling i forskjellige medier.