Recovery ressursbase

Prosjektgruppa i Recovery ressursbase f.v: Kristin Ådnøy Eriksen, (Høgskulen på Vestlandet), Anne Veronica Kvilhaugsvik (Avdelingsleierar Karmøy kommune), Bernt Netland, June Thorland (Avdelingsleierar Karmøy kommune), Elin Hansen (erfaringskonsulent Karmøy kommune), Sigrid Bøthun, FOUSAM, Veronica Lopez, Erfaringskonsulent Haugesund kommune og tilsett i Prosjektet), Raymond Lunde (Erfaringskonsulent Bømlo kommune) Connie Straume (Erfaringskonsulent Stord DPS).
Ikkje til stades når bilete blei tatt: Eva Biringer, Forskingsseksjonen Helse Fonna og Elisabeth Haugen, leiar NAV Bømlo kommune og Marianne Wennersberg prosjekteigar og leiar FOUSAM.

Målet er å utvikla ein ressursbase for å utvikla recoverybaserte tilbod i eit samarbeid mellom personar med rus og psykiske vanskar og fagpersonell i Helse Fonna-området. Store kommunar som Sandnes har etablert eigne Recovery Colleges. I Helse Fonna-området er mange små og mellomstore kommunar, som gjer det vanskeleg å etablera eigne Recovery College i kvar kommune.
– Difor etablerer FOUSAM ein ressursbase i vårt samarbeidsområde, der kommunar som ønsker å bygga lokal kompetanse kan møtast og hausta erfaringar frå andre når dei skal utvikla eigne tilbod, fortel prosjektleiar Sigrid Bøthun, FOUSAM-rådgjevar og leiar for Lærings- og meistringsteamet i Helse Fonna.

Ressursbasen vil kunne vera ein møtestad og ein samarbeidsverkstad der personar med «erfaringskompetanse» saman med fagpersonell frå kommunar og helseføretak i fellesskap kan utvikla nye tilbod, gjennomføre fagdager, workshop og samles i nettverk.

Prosjekt Recovery ressursbase fekk i 2019 midlar frå Fylkesmannen i Vestlandet og Fylkesmannen i Rogaland for å beskrive ein mogeleg modell for Recovery college tilpassa FOUSAM sitt område. Prosjektgruppa søkte om nye midlar for 2020 for å vidareføra det gode arbeidet som er starta opp og fekk i starten på mai nyheten om at midlane er innnvilga. Eg er stolt over teamet vårt som har jobba fram søknaden og me gler oss te å jobba vidare med å bygge opp Recovery ressursbase her i Helse Fonna-området, avsluttar Marianne Hauge Wennersberg, prosjekteigar og leiar av FOUSAM.

«Recovery» er en prosess. Det handler om å ta tilbake alt som er tapt, rettigheter, ansvar, avgjørelser, muligheter, støtte og hjelp. Laurie Curtis, 1998.

For dei kommunane som er interessert i meir informasjon kjem me gjerne på besøk.

Kontaktinformasjon til prosjektleiing for Recoveryressursbase

  • Veronica Lopez  48112910

Veronica.lopez@helse-fonna.no

  • Sigrid Bøthun, 95838810

Sigrid.boethun@helse-fonn.no

  • Bernt Netland, 91722548

Bernt.netland@helse-fonna.no