Recovery-workshop med flott gjeng!

Recvovery Ressursbase, Bergen Recoveryskole og Jæren Recovery College på workshop med god avstand i september 2020

Worshop med flott gjeng fra Jæren Recovery college og Bergen Recoveryskole

Gjengen er godt i gang med samarbeid om kursledermodul for recoverykurs, sier Kari Nygård og Veronica Lopez som sammen med Sigrid Bøthun har representert Recovery ressursbase i dette arbeidet.

«Givende og lærerikt å utveksle erfaringer på tvers av miljøene !»

«Det er spennende å se at til tross for ulike modeller har vi mest til felles!»

Det har vært en aktiv høst for recovery-satsingen der de enkelte kommunene har startet opp igjen med sine lokale kurs av «Mitt liv mine valg» både i Karmøy, Haugesund, Bømlo og Kvinnherad. Dette medfører evalueringsarbeid for oss i ressursbasen, og det er kjekt å se at stadig nye kursdeltakere synes dette kurskonseptet er nyttig.

Ressursbasen har gjennomført samling for kursledere som allerede driver recoverykurs, og et eget kurslederkurs for nye som skal bli med å føre «Mitt liv-mine valg» videre.  Tysvær kommune er godt i gang med arbeidet, og ansatte der sier de fikk en god start ved deltakelse på kurslederkurset, og ved å få tilgang på materiell og veiledning fra ressursbasen. De vil starte rekruttering av deltakere fra psykisk helse og rusfeltet, og ha sitt eget kurs klart til start etter nyttår. 

Det pågår samarbeid også med Jæren Recovery College og Bergen Recoveryskole, om utvikling av en felles ressursbase for opplæring av kursledere på recoverykurs.
Spennende å bygge opp en regional ressursbank på tvers av våre recoverymiljøer.

Se her for mer informasjon om Jæren Recovery College

Se her for mer informasjon om Bergen Recoveryskole

Se her for mer om Recovery Ressursbase i FOUSAM

Scroll to Top