Recoverykurs og utdanningsopplegg

Bakgrunn
I 2016 fikk prosjektet «Utvikling av recovery college i Helse Fonna regionen» forprosjektmidler av Norges forskningsråd. Målet med forprosjektet var å etablere samarbeidskonstellasjoner og konkretisere prosjektidé med tanke på søknad til HELSEVEL. Det ble arrangert to seminar med deltakere fra kommuner, foretak og ulike frivillige organisasjoner. I tillegg jobbet en arbeidsgruppe med planer for evaluering og forskning i det planlagte prosjektet. Søknaden til HELSEVEL-utlysningen «Innovasjon i offentlige tjenester» ble sendt til Norges forskningsråd i oktober 2016 (avslag april 2017).

Om prosjektet
I tillegg ble det sendt en søknad om prosjektstøtte til Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse i august 2016. Midlene ble innvilget i desember 2016 og prosjektet med tittelen «Recoverykurs og utdanningsopplegg» skal gjennomføres i perioden 2017-2019 i et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune og FOUSAM.

Prosjektet omfatter kurs i kommunen med fokus på kursdeltakernes personlige recovery-prosess i tillegg til kurs for personer som vil være til hjelp for andre som skal arrangeres av FOUSAM (med deltakere på tvers av kommunene). Det skal ansettes to personer i FOUSAM og to personer i Karmøy kommune (alle i 20 prosent stilling) der minst en hvert sted skal ha egenerfaring fra rus- og eller psykisk helsetjeneste.