Samfunnet – En viktig arena for recoveryprosesser!

VIKTIG DIGITAL KONFERANSE OM RECOVERY I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 28.APRIL 2021

Konferansen er en videreføring av arbeidet som startet i regionalt læringsnettverk om utvikling av Recoveryorienterte tjenester for psykisk helse og rus.

Hovedforeleser er professor Ottar Ness.
Han vil holde to aktuelle foredrag;
I: «Vi vet at folk som deltar, og opplever at de har mulighet til å delta i samfunnet, får høyere livskvalitet. Hva kjennetegner det å være en deltager?

II: Hva kan være gode eksempler på at det offentlige, frivilligheten og næringsliv jobber sammen for – og legger til rette for – opplevelser av deltagelse, medborgerskap og tilhørighet»

I tillegg til Ottar Ness sine hovedinnlegg får vi lokale filminnslag. Noen av samarbeidspartnerene med fag- og erfaringskompetanse forteller om samarbeidet med Prosjekt Recovery ressursbase, og presenterer tiltak i nærmiljøet fra Karmøy, Haugesund og Bømlo.

Program
Påmelding til konferansen

Link til live-streaming av konferansen blir sendt ut på mail til de påmeldte når datoen nærmer seg.

Konferansen arrangeres av en rekke kommuner og kompetansemiljø i samarbeid med Statsforvalteren. Konferansen er gratis å delta på!

Scroll to Top