Tuberkulose

Tuberkulosenettverk

Tuberkulosenettverket har sitt mandat fra Samhandlingsutvalget og blir beskrevet i tjenesteavtale 10 «Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming». Nettverket skal bidra til økt kunnskap og kompetanseheving samt være en ressursgruppe i faglige spørsmål. En oppgave er å se på hele pasientforløpet av tuberkulosepasientene i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, ikke minst ved latent tuberkulose. I tillegg skal nettverket gjøre en gjennomgang og kvalitetssikring av smittevernplanene i kommunene i lys av nyere forskrifter som er kommet fra helsemyndighetene vedrørende tuberkuloseomsorgen. Nettverket er også mottakelige for spørsmål, vedrørende enkeltsaker, eller ved spørsmål og problemer av generell interesse.
.

Fokusområder

 • screening
 • smitteoppsporing
 • forebyggende behandling
 • tbc-behandling
 • tuberkulosekontrollprogrammet
  .

Organisering

Helse Fonna er representert med:

 • leder: over-/lungelege E. Schmidt
 • tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard (ansvarlig for kontakt ut til kommunene, innkalling til nettverksmøter, referent)

Kommunene er representert med:

 • smittevern-/kommunelege eller
 • helsesøster/sykepleier som har ansvar for tbc-screening (enkelte kommuner er representert med både smittevernslege og helsesøster)

Nettverket møtes to ganger i året.
.

Nettverksmøte 24.11.2015

4 helsesøstre og smittevernleger fra 11 kommuner var representert på tuberkulosenettverksmøte den 24. november 2015 da den akutte flyktningsituasjonen var et tema.

Oppstartsmøtet

Ved oppstartsmøtet 23. oktober 2014 var 7 kommuner representert. Screening av pasienter med latent tuberkulose var en betydelig del av drøftingen på oppstartsmøte. Det er mange ledd knyttet til at pasienter fra land med høy forekomst av tuberkulose kommer inn i Norge, via UDI og politiet og kommunehelsetjenesten inntil tuberkulosescreeningen er fullført.

tuberkulosenettverk_2014

Oppstartsmøte i tuberkulosenettverket: (bak fra venstre) Trkulja Ruvejda, Knut Omdal, Rita Bårdsen Førland, Margaret Bull-Tornøe, Eva Schmidt og Anne-Marit Hylland, (foran fra venstre) Knut Skaug, Marit Viløren, Laila Larsen, Ann Iren Muren Olsen og Gunvor Tyse (bilde: Terje Rudi, HVL)