FOUSAM

Sammen om bedre helse

brukermedvirkningFoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom partene, i tillegg til samarbeidsavtale med Høgskolen på Vestlandet.

Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget som er ansvarlig styringsorgan.

Sammen løser kommunene, helseforetaket og høgskolen utfordringene i Samhandlingsreformen, tilpasset regionens struktur og behov.

I 2015 ble FoU-enhet for samhandling kåret til «Årets Samhandlere 2015».

FOUSAMs formål

  • Skape felles kultur, språk og verdigrunnlag
  • Styrke kompetanseheving
  • Bidra til utvikling/ innovasjon av tjenestetilbudet i hele Helse Fonna regionen
  • Sikre systematisk dokumentasjon og evaluering av nye tiltak innen samhandling
  • Stimulere til forskning og utvikling/ innovasjon
  • Sikre reell brukermedvirkning
  • Stimulere til samarbeid med frivillig sektor og næringsliv
    .

Last ned våre brosjyrer for å se hvem FoU-enhet for samhandling er og hva vi kan bidra med i prosjekter.

→ FOUSAM-brosjyrer