Vår historie

Helsetorgmodellen fra prosjekt til drift

Den 20. januar 2010 står som en merkedag i Helse Fonna regionen. Denne dagen var tilsatte fra kommuner, Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskolen på Vestlandet fra 1.1.2017) og Helse Fonna samlet til et kick-off-seminar for etableringa av Helsetorgmodellen. Prosessen fram mot denne dagen startet våren 2009, da Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund inviterte alle kommuner i regionen til samarbeid om søknad til et stort felles samhandlingsprosjekt som svar på utfjordinger knyttet til den varslete samhandlingsreformen.

historie_geriatrisk_enhet

Det som kan markere den formelle starten på Helsetorgmodellen var åpninga av geriatrisk enhet i Helse Fonna. Åpninga fant sted den 12. oktober 2009. På bildet: Äke Seiger, Laila Nemeth og Börje Bjelke i møte om geriatrisk enhet.

Alle kommuner ble invitert til å delta i samarbeidet, Haugesund, Karmøy, Stord, Bømlo, Tysvær og Odda valgte et «aktivt» medlemskap. Senere i 2009 ble Jondal, Ullensvang, Sveio, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal inkludert i et mer forpliktende samarbeid. Fra vår 2013 har alle kommuner deltatt aktivt. Les mer og se film fra oppstartssamlingen her.

I april 2011 ble den første Erfaringskonferansen arrangert. Den Første Forskningskonferansen fant sted i september 2011. Begge konferanser vil arrangeres årlig.

historie_helsekonferansen

Jorunn Folgerø-Holm, Laila Nemeth og Gunn Haraldseid presenterte Helsetorgmodellen under Helsekonferansen 2012.

Helsetorgmodellen besto som et prosjekt ut året 2013. Styringsgruppa for FoU-enheten i Helsetorgmodellen ble avviklet i desember 2013, og Samhandlingsutvalget overtok rollen som styringsgruppe. FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) gikk over i drift fra januar 2014.

st.meld.nr.18

 

I 2013 lanserte Stortinget den nye Forskingsmeldinga «Lange linjer – Kunnskap gir muligheter». I denne meldinga var Helsetorgmodellen framhevet som et eksempel på en fruktbar måte å skape synergi gjennom kunnskapstriangelet forsking, innovasjon og utdanning. I meldinga heter det: «Helsetorgmodellen synes å ha egenskaper som kan bidra til å løse deler av problemet med samspillet som ligger mellom kommunene, kunnskapsaktørene og helseforetakene. Andre fylker, kommuner og helseforetak bør derfor vurdere om denne modellen er hensiktsmessig.» (St.meld. 18. 2012- 2013. side 87).


Veien videre

I 2015 ble FoU-enhet for samhandling kåret til «Årets Samhandlere 2015». Helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakte prisen under Rehabiliteringskonferansen i Haugesund i august 2015. I begrunnelsen skrev den nasjonalt sammensatte juryen at «FOUSAM har tatt Samhandlingsreformen på alvor og har jobbet for rett behandling – på rett sted – til rett tid. Prisvinneren har bidratt til gjennomføringen av over tjue utviklings- og forskningsprosjekter som allerede har gitt bedre helsetjenester til mange pasienter i Helse Fonna-regionen.»

årets_samhandlere_2015_2

 

 

 

 

FOUSAM-leder Marianne H. Wennersberg mottok prisen av Helse- og omsorgsminister Bent Høie.