Samhandlingsdag med fokus på barn og unge!

Ung gutt med en fotball og en ungdom jente som hører på musikk

Sammen om barn og unge i Helse Fonna – regionen

Velkommen til årets samhandlingsdag med tema barn og unge med komplekse vansker og behov for sammensatte tjenester

Tid: Onsdag 10.april kl 09 – 15
Sted: Quality hotell Maritim, Haugesund
Målgruppe: Ledere og sentrale ressurspersoner i tjenestene for barn og unge i kommuner og foretak. Maks deltakere per kommune er 12 personer.

Praktiske opplysninger og påmelding:
Deltageravgift/ lunsj: kr. 250.-
Det kan sendes samlefaktura til hver kommune/ avdeling om ønskelig. Påmelding: Ber om samlet påmelding fra hver kommune. Kontaktperson fra kommunen sender e-post til solvi.heimestol@helse-fonna og får tilsendt påmeldingslenke. Påmeldingsfrist 22.mars 

Program:

09:00 Velkommen ved Linda Hellen, leder av FSU barn og unge

09:10 Dette får vi til sammen i Helse Fonna-regionen

 • FACT ung
  ved Birthe Blokhus, Einingsleiar, Førebyggjande tenester Stord kommune
 • Hva nå prosjektet
  ved Marit Ness, funksjonsleder BUP Haugesund og Siv Øyjord, leder for avdeling psykisk helse barn og unge i Haugesund kommune
 • Trygge foreldre på Haugalandet – et interkommunalt samarbeid
  ved Ingvild Sundfør Rasmussen, kommunepsykolog Haugesund kommune
 • Barn som pårørende – Søskengrupper
  ved Tina Olsen, Britt Mari Farestveit og Linn Therese Olaussen, Barne og Familietenesta i Bømlo kommune

10:15 Pause

10:30 Nasjonale føringer for samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge med utgangspunkt i ny nasjonal veileder for psykisk helsearbeid
ved Turid Moseid, Helsedirektoratet og Ester Marie Espeset, Helse Fonna/Helsedirektoratet.

11:00 Vi må jobbe annerledes, men hvordan?
Sofasamtale med Helsedirektoratet, leder for Habiliteringsavdelingen i Helse Fonna, statsforvalteren, kompetansesentra, ungdomsrepresentant og kommunal leder for tjenester til barn og unge.

11:30 Lunsj

12:30     Samarbeid om tjenester for barn og unge med komplekse vansker

 • Autismeprosjekt Stord
  ved Birthe Blokhus, Einingsleiar, Førebyggjande tenester
 • Prosjekt Barn og unges helsetjeneste innen Habilitering
  ved Kari Anne Brynjelsen, avdelingsleder Habiliteringstjenesten Helse Fonna og Helene Eide, prosjektleder Barn og unges helsetjeneste Habilitering

Drøfting i grupper:
Hvordan samarbeider vi rundt barn og unge med behov for helhetlige og koordinerte tjenestetilbud i et livsløpsperspektiv? 

Oppsummering

14:50 Dagen i dag og veien videre 

15:00 Vel hjem

Arrangør:
Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge som er en del av Helsefellesskapet i Helse Fonna-regionen.
Målet er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester i regionen gjennom:

• Samarbeid om samhandlingsforløp
• Nettverksbygging
• Kompetanse
• Utviklingsarbeid
• God informasjonsflyt på tvers

For mer informasjon se: www.fousam.no

Arrangementet gjennomføres med støtte fra prosjektet Barn og unges helsetjeneste, habilitering og Statsforvalteren i Rogaland

Om du har spørsmål, ta kontakt med oss i arbeidsutvalget for FSU barn og unge:
Linda Hellen
, leder
linda.hellen@bomlo.kommune.no
Ester Espeset
, nestleder
ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no
Sølvi Heimestøl
, kontaktperson FOUSAM
solvi.heimestol@helse-fonna.no

Scroll to Top