Samhandlingsdager med fokus på barn og unge

«Husk at samarbeid mellom dere som fagfolk og mellom sykehus og kommune er avgjørende for oss!»

Oppfordringen fra foreldre- og ungdomsrepresentantene var tydelig på Samhandlingsdager på Stord og i Haugesund 6. og 8. mars.

Samhandlingsdager 2023 - workshop
Praktiske oppgaver engasjerer

Dagene ble gjennomført i regi av Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge og er et ledd i arbeidet med Barn og unges helsetjeneste. Fagpersoner og ledere fra hele Helse Fonna- regionen så sammen på hva vi får til, hva vi må bli bedre på og konkrete tiltak. Gode innspill som FSU jobber videre med og som tas med hjem til hvert sted. 

Les mer om FSU Barn og unge og Barn og unges helsetjeneste.

Scroll to Top